Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю була сформована у 2007 році на базі кафедри економіки і туризму.

Однак, історія становлення кафедри починається з 2003 року, в якому відбувся перший набір студентів за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства у кількості 30 осіб, у 2004 році – напряму підготовки 6.140103 Туризм у кількості 30 осіб.

Значний вклад у розвиток кафедри внесли висококваліфіковані фахівці, які віддали багато років своєї трудової біографії Ізмаїльському державному гуманітарному університету, серед них: к.тех.н., доц. Дем’яненко С.К., к.п.н., доц. Мізюк В.А., к.е.н., доц. Сорока Л.М., к.е.н, доц. Криворак А.Д.,  к.е.н, доц. Коваленко С.І., к.е.н, доц. Сілічєва Н.Є., ст. викл. Баєва Т.Д., викл. Степанова Н.О. та інші.

З 2008 року кафедра працює під керівництвом к.е.н, доц. Сороки Л.М.

За роки діяльності кафедрою проліцензовано та акредитовано значну кількість спеціальностей.

Сайт КУПТД