Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: економіка та управління підприємствами) і бакалаврів зі спеціальності 242 Туризм (спеціалізація: туристична діяльність).

Студенти, які навчаються спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, отримують знання у галузі економіки виробництва, менеджменту і маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку й аудиту, етики і психології бізнесу; займаються розробкою бізнес-планів, аналізом виробничо-фінансової діяльності підприємств, проектуванням організації виробничих процесів. Велика увага при вивченні економічних дисциплін приділяється застосуванню інформаційних технологій в економіці.

Курс навчання зі спеціальності 242 Туризм орієнтований на отримання знань у галузі організації подорожей, туристичних поїздок, екскурсій і надання пов’язаних з цією діяльністю послуг. Студенти глибоко вивчають іноземні мови, ресторанну та готельну справу. Створення туристичного продукту базується на широкому використанні сучасних інформаційних технологій, останніх досягнень у сфері маркетингу туризму і логістики. Особливо цінними для фахівців-випускників кафедри є знання з географії, історії, краєзнавства і культури. До сфери підготовки фахівців входить спортивний туризм.

На данний момент на кафедрі працюють 12 осіб, серед яких три професори: Сосновський А.В., Меркулов М.М., Захарченко В.І. три доценти: Сорока Л.М., Тодоров В.І., Яковенко О.І. та викладачі: Степанова Н.О., Метіль Т.К., Тірон О.А., Шевченко-Перепьолкіна Р.І., Ткач К.О, Іваненко І.В.