Історія

У 1993 році у складі Ізмаїльського державного педагогічного інституту засновано інженерно-педагогічне відділення, на яке у 1994 році було здійснено перший набір студентів для навчання спеціальності «Трудове навчання та основи інформатики».

У 1995 році інженерно-педагогічне відділення було реорганізовано в інженерно-педагогічний факультет. Першим деканом факультету стала кандидат педагогічних наук, доцент Гуменнікова Т.Р. На кафедрах загальноінженерних дисциплін та інформатики працювали В.М.Середенко, С.С. Середенко, С.І. Тадіян, Л.Б. Куліненко, С.К. Дем’яненко, О.В. Федорова, М.О. Ковтун, С.Н. Караянев, В.І. Кулик , Н.В. Ульянова , В.М. Московченко.

У 1997 році вперше здійснено набір на спеціальність «Трудове навчання і основи підприємництва».

У 2002 році у зв’язку з розширенням напрямів підготовки фахівців та у відповідь на нагальні потреби науково-технічного прогресу сучасної людської спільності та економічного розвитку держави факультет перейменовано у факультет економіки та інформатики, який очолив кандидат технічних наук Дем’яненко С.К.

Вперше здійснено набір студентів на нові спеціальності: «Економіка підприємства» (2003 р.), «Туризм» (2004 р.) та «Інформатика» (2006 р.).

У 2014 році успішно пройдено ліцензування підготовки бакалаврів з напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» та магістрів за спеціальністю «Управління навчальними закладами».

У 2015 році факультет перейменовано на факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності.

У 2018 році успішно пройдено ліцензування підготовки бакалаврів за спеціальностями 014.04 Середня освіта (Математика) та 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

У межах реалізації напряму розширення освітньої діяльності у 2019 році пройдено процедуру ліцензування і отримано ліцензію на спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)  ОС «молодший бакалавр», 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОС «молодший бакалавр», 071 Облік і оподаткування ОС «молодший бакалавр», 073 Менеджмент ОС «бакалавр», 051 Економіка ОС «доктор філософії».