Історія

Факультет економіки та інформатики був створений у 2002 р. на базі інженерно-педагогічного факультету, заснованого у 1995 р. З 2003 р. факультет успішно акредитується відповідно до вимог Міністерства освіти та науки України за всіма напрямами та спеціальностями. Над цим завданням плідно працювали професор Кічук Я.В., професор Лебеденко О.М., професор Пармаклі Д.М., професор Сосновський А.В., професор Тадіян С.І., професор Тичина А.К., доцент Дем’яненко С.К., доцент Коваленко С.І., доцент Сорока Л.М., доцент Федорова О.В., доцент Якусевич Ю.Г.

Першочерговим напрямом подальшого розвитку факультету поряд з укріпленням матеріально-технічної бази, осучасненням інформаційних технологій було підвищення наукового потенціалу кафедр. Упродовж останніх років у різних навчальних закладах України захистили свої дисертаційні дослідження й отримали наукові ступені:

  • докторів наук – Гуменникова Т.Р., Кічук Я.В., Куліненко Л.Б.;
  • кандидатів технічних наук – Дем’яненко С.К., Ковтун О.М., Чимшир В.І., Якусевич Ю.Г.;
  • кандидатів фізико-математичних наук – Федорова О.В., Черкас О.А.;
  • кандидатів економічних наук – Артюх О.В., Криворак А.Д., Сілічева Н.Є., Сорока Л.М.;
  • кандидата географічних наук – Тодоров В.І.;
  • кандидатів педагогічних наук – Івлієва О.М., Мізюк В.А., Смирнова І.М., Урум Н.С., Яренчук Л.Г.


    перша версія сайту 2010р.+