Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Діяльність кафедри починається з 1997 року, коли на базі Ізмаїльського державного педагогічного інституту розпочав свою діяльність інженерно-педагогічний факультет та одночасно була створена кафедра математики та інформатики, яку очолила професор Тадіян Стела Іванівна. На  кафедрі працювало 7 осіб: проф. Тадіян С.І., доц. Московченко В.М., аспіранти Івлієва О.М., Черкас О.А., Якусевич Ю.Г., Мізюк В.А., викладач Щоголєва Т.М.

Колектив кафедри під керівництвом професора Тадіян С.І. заклав фундамент комп’ютеризації навчального процесу в інституті. Основними завданнями було створення матеріальної бази кафедри, підвищення науково-методичного рівня лекцій і практичних занять з дисциплін, які викладались кафедрою, визначення основних напрямів науково-дослідницької роботи та підвищення кваліфікації молодих викладачів кафедри шляхом підготовки та захисту дисертацій.

У 2011 році кафедру математики та інформатики перейменовано в кафедру інформатики.
У 2014 році успішно пройдено ліцензування напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність», здійснено перший набір студентів.
У 2015 року кафедру перейменовано на кафедру математики, інформатики та інформаційної діяльності.

За роки діяльності кафедрою проліцензовано та акредитовано:

2005 р. – ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.010103 Педагогіка та методика середньої освіти. Інформатика (термін дії ліцензії продовжено до 10.07.2011 р.);
2013 р. – галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика, напрям підготовки 6.040302 Інформатика*;
2014 р. – галузь знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
2017 р. – спеціальності 014.01 Середня освіта (інформатика), 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 113 «Прикладна математика».

Крім того, викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців інших спеціальностей за ОС «бакалавр» і «магістр» з галузей знань 01 Освіта/Педагогіка, 02 Культура і мистецтво.

У цілому кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності забезпечує викладання понад 35 навчальних дисциплін для якісної і сучасної підготовки бакалаврів, магістрів різних спеціальностей.

Значний внесок у вдосконалення системи заходів навчання зробили завідувачі кафедри:

2011- 2015 – к. пед. н., доцент Мізюк В.А.;
2015-2016 – к.пед.н., ст. викладач Кожухар Ж.В.;
2016-2020 – к.пед.н., доцент Івлієва О.М.;
2020-2021  к.фіз.-мат.н., доцент Воробйов Я.А.;
2021– по теперішній час  к.пед.н., доцент Івлієва О.М.

Сайт КМІІД

 

Контакти:

Адреса: кабінет 401, вулиця Рєпіна, 12. 68610, Ізмаїл, Одеська область
Email: informatik.idgu@gmail.com
 
Склад кафедри: