Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Історія кафедри починається з 1997 року, коли в Ізмаїльському державному педагогічному інституті було організовано інженерно-педагогічний факультет. Одночасно була створена кафедра математики та інформатики, яку очолила професор Тадіян Стела Іванівна. На кафедрі працювало 7 осіб: професор Тадіян С.І., доц. Московченко В.М., аспіранти Івлієва О.М., Черкас О.А., Якусевич Ю.Г., Мізюк В.А., викладач Щоголєва Т.М.

Колектив кафедри під керівництвом професора Тадіян С.І. заклав фундамент комп‘ютеризації навчального процесу в інституті. Основними завданнями було створення матеріальної бази кафедри, підвищення науково-методичного рівня лекцій і практичних занять з дисциплін, які викладались кафедрою, визначення основних напрямів науково-дослідницької роботи та підвищення кваліфікації молодих викладачів кафедри шляхом підготовки та захисту дисертацій.

За час роботи кафедри аспіранти успішно захистили дисертаційні дослідження й отримали науковий ступінь кандидатів наук:

  • Черкас О.А. – кандидат фізико-математичних наук (1998 р.),
  • Якусевич Ю.Г. – кандидат технічних наук (2000 р.),
  • Мізюк В.А. – кандидат педагогічних наук (2001 р.),
  • Івлієва О.М. – кандидат педагогічних наук (2002 р.),
  • Смирнова І.М. – кандидат педагогічних наук (2004 р.),
  • Ковтун О.М. – кандидат технічних наук (2007 р.)

У 2011 році кафедру математики та інформатики перейменовано в кафедру інформатики. Завідувачем кафедрою призначена к. пед. н., доцент Мізюк В.А.

У 2014 році успішно пройдено ліцензування напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» та здійснено набір студентів.

З 2015 року кафедру перейменовано на кафедру математики, інформатики та інформаційної діяльності, яку очолювали кандидат педагогічних наук, старший викладач Кожухар Жанна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент Івлієва Ольга Михайлівна.

На даний момент на кафедрі працюють 18 осіб, серед яких  4 кандидати педагогічних наук, з них – 3 доценти: Мізюк В.А., Івлієва О.М., Кожухар Ж.В., викладачі: Щоголєва Т.М., Грендач Т.І., Дмитрієва М.В., Дущенко О.С., Абросімов Є.О., Пінтійська О.В., Чумакова Я.П., Жоха В.М., Кононенко А.Г., Лузан П.Г., Радкевич О.П.; сумісники: Мізюк В.А., Смирнова І.М., Лапшина М.І., Берестецька О.П., Щетініна С.В.