Кафедра технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Кафедра трудового навчання була створена в 1995 році на базі інженерно-педагогічного факультету. Очолив кафедру д.т.н., професор Середенко В.М.

В 1997 році кафедру було розділено на 2 кафедри: кафедру математики та інформатики і кафедру загальнотехнічних дисциплін. Кафедрою загальнотехнічних дисциплін почав завідувати кандидат технічних наук Ковтун М.О.

Первісний склад кафедри був таким: доцент Ковтун М.О., доценти Тадіян В.В., Герганов Л.Д., аспіранти Федорова О.В., Куліненко Л.Б., здобувач Дем’яненко С.К., викладачі Караянєв С.М., Тютюненко В.П.

Нині на кафедрі працюють 7 осіб:

  • 1 доктор філософських наук, професор(Куліненко Л.Б.)
  • 1 кандидат фізико-математичних наук (Федорова О.В.)
  • 4 кандидати педагогічних наук (Яренчук Л.Г., Букатова О.М., Смирнова І.М.,
    Драгієва Л.В.)
  • 1 викладач ( Куліков А.В.)

Очолює кафедру – доцент Федорова О.В.