Кафедра технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Історія кафедри

Кафедра трудового навчання була створена у 1995 році на базі інженерно-педагогічного факультету. У період її становлення відбувалися певні зміни в назві та складі кафедри. У 1997 році кафедру поділено на дві самостійні кафедри: кафедру математики та інформатики і кафедру загальнотехнічних дисциплін.  Під керівництвом  кандидата технічних наук, доцента  Ковтуна М.О. на кафедрі працювали доценти Ковтун М.О., Тадіян В.В., Герганов Л.Д., аспіранти Федорова О.В., Куліненко Л.Б., здобувач Дем’яненко С.К., викладачі Караянєв С.М., Тютюненко В.П.

У 2015 р. кафедра отримує назву «технологічної і професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін».

З 2005 року по теперішній час кафедру очолює  кандидат фізико-математичних наук,  доцент Федорова О.В.

У 2017 році успішно пройдено ліцензування спеціальності 014  Середня освіта предметна спеціальність 014.15 Природничі науки.

У 2019 році пройдено ліцензування спеціальності  014 Середня освіта предметна спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології» ОС «молодший бакалавр».

Сайт КТПОЗД