Рейтингова комісія

Голова рейтингової комісії

Щоголєва Тетяна Миколаївна – заступник декана факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, куратор академічної мобільності спеціальності: 014 Середня освіта предметної спеціальності: 014.09 Інформатика, викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Члени рейтингової комісії

Воробйов Яків Анатолійович – куратор академічної мобільності спеціальності: 113 Прикладна математика, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Сорока Лариса Миколаївна – куратор академічної мобільності спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Яренчук Людмила Георгіївна – куратор академічної мобільності спеціальності: 014 Середня освіта предметної спеціальності: 014.10 Трудове навчання та технології, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна – куратор академічної мобільності спеціальності: 242 Туризм, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Кожухар Жанна Вікторівна – куратор академічної мобільності спеціальності: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Герасимов Євгеній Сергійович – голова студентської ради факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, студент 3 курсу спеціальності: 014 Середня освіта предметної спеціальності: 014.09 Інформатика

Барбан Катерина Сергіївна – голова відділу з якості вищої освіти студентської ради факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, студентка 4 курсу спеціальності: 014 Середня освіта предметної спеціальності: 014.09 Інформатика