Структура

До навчально-виховного процесу на факультеті економіки та інформатики залучаються керівники органів місцевого самоврядування, провідні фахівці-практики українського Подунав’я, доктори економічних наук, професори профільних вищих навчальних закладів України, Болгарії, Молдови, Румунії.

З напрямів «Економіка підприємства» та «Туризм» профільною є очолювана кандидатом економічних наук, доцентом Сорокою Л.М. кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю, що здійснює підготовку фахівців у сфері економіки підприємства зі знанням іноземної мови та туристичного обслуговування, туризмознавства.

З напряму «Технологічна освіта (технічна та комп’ютерна графіка)» випусковою є кафедра технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін, котрою завідує кандидат фізико-математичних наук, доцент Федорова О.В. Кафедра готує фахівців у сфері технологічної освіти (технології, основи підприємництва (або основи інформатики), креслення).

З напряму «Інформатика» профільною є кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності, якою керує кандидат педагогічних наук, доцент Мізюк В.А. Кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері системних наук та кібернетики (інформатика, математика).

Випускник цієї спеціальності може працювати: вчителем інформатики загальноосвітнього і професійно-технічного навчальних закладів; оператором електронно-обчислювальних машин; програмістом при інформаційно-аналітичних відділах і управліннях комерційних компаній, фірм, банків, бюджетних організацій, в органах управління; лаборантом у науково-дослідних організаціях та інститутах; системним програмістом локальних і глобальних інформаційних мереж.

За сучасних умов євроінтеграційних перетворень, що відбуваються у вітчизняній вищій школі, на факультеті приділяється посилена увага практико-орієнтованому навчанню студентів, втіленню у навчальний процес компетентнісного підходу, становленню студентів як суб’єктів підготовки конкурентоспроможних фахівців, випереджувальному розвитку студентського самоврядування.

За роки свого існування факультет економіки та інформатики випустив сотні фахівців, які успішно працюють не тільки в державному секторі, але й у бізнес-структурах, органах місцевого самоврядування, приватних фірмах, комерційних банках, страхових компаніях, освітніх та культурних закладах, у сфері підприємництва і не лише в Україні, але й за кордоном.

Наші випускники успішно адаптуються до динамічних змін сучасної ринкової економіки, є затребуваними, конкурентоспроможними. Інтелектуально та технічно обдаровані студенти після бакалаврату та спеціалізації продовжують своє навчання в магістратурі, аспірантурі, отримують другу вищу освіту в Україні та за її межами.

Дозвілля наших студентів наповнене інтелектуальними ініціативами, волонтерським рухом, активною громадською діяльністю, просоціальними діями, творчими музичними та спортивними здобутками. На факультеті організовано три команди КВК, діють спортивні секції, творчі лабораторії, студентський волонтерський клуб, безкоштовна консультативна служба з правових, соціальних і психологічних питань для надання оперативної допомоги та ефективної адаптації студентів до умов студентського середовища.

У студентів факультету є можливість навчатися на безкоштовних курсах, комплексних дисциплін «Бізнес-адміністрування», «Облік та аудит», «Маркетинг», «Менеджмент», «Міжнародний туризм», «Фінанси і кредит», «Готельно-ресторанна справа», «Управління персоналом та економіка праці», Харчові технології», поглиблено опановувати іноземні мови, якими викладають іноземні фахівці, безпосередні носії мов. Після успішного закінчення факультету студенти за бажанням отримують, крім диплома державного зразка, сертифікати про навчання на профільних курсах і тренінгах, посвідчення водія категорії «В».

Для вдосконалення професійної компетентності майбутніх фахівців на факультеті створено навчальну фірму, бізнес-інкубатор, інформаційно-туристичний центр.

Студенти старших курсів, навчаючись на факультеті економіки та інформатики, вже мають можливість працювати за фахом в Одесі та області. Студенти й викладачі факультету проходять практику та професійне стажування в Україні, країнах Європейського союзу, Ізраїлі, США, Туреччині.

На факультеті діє Студентська рада, що є незалежним органом самоврядування студентів. Її головою обрано Ковалевську Яну. При Студентській раді, яка здійснює свою діяльність спільно з ініціативними волонтерськими групами, засновано Фонд взаємодопомоги. Серед студентів заохочується розвиток власних ініціатив. Вихованці факультету – активні учасники проектів, презентацій, конкурсів, акцій, олімпіад, крім того, вони мають можливість брати участь у закордонних волонтерських і навчальних програмах обміну студентами, подорожувати та відвідувати різноманітні куточки України.