курсове проектування з програмування

перелік тем на узгодження

 1 Використання баз даних в програмуванні. Попаз В.
2 Використання допоміжних бібліотек сторонніх розробників в програмах користувача.  
3 Використання математичних методів балістики в програмуванні.  
4 Використання технології AdobeFlash у програмах користувача. Сотніченко А.
5 Ймовірнісні алгоритми та їх реалізація в програмуванні.  
6 Інтеграція офісних технологій у програми користувача //Бадалова А
7 Ітераційні алгоритми в програмуванні. //Лабунец
8 Методи архівування інформації та їх реалізація. Левченко Л.
9 Методи програмного захисту інтелектуальної власності та їх реалізація. Попов А.
10  Методи сортування та їх реалізація в мовах програмування. Жужунов П.//Ільченко Т.
11  Методи та реалізація розрахунків числа «Пі»  
12  Побудова захисту інформації та інтелектуальної власності в програмах.  
13  Програмна реалізація генетичних алгоритмів Воронюк О.
14  Програмна реалізація головоломки «Ханойська вежа». Фронт М.
15  Програмна реалізація електронних підручників. Терзі К.
16 Програмна реалізація методів вирішення СЛАР. Федосенко А.
17 Програмна реалізація методу Рунге-Кутти для вирішення диф.рівнянь.  
18 Програмна реалізація фракталів. //Бурцева Л.
19 Програмування карткових ігор. Дяченко О.
20 Програмування мікроконтролерів та робота з інтерфейсними шинами блоків та пристроїв.  
21 Програмування та аналіз функціоналу фреймворків Symfony, Laravel, Kohana, Yii.  
22 Програмування та доопрацювання функціоналу у CMS Drupal Commerce.  
23 Програмування та доопрацювання функціоналу у CMS Magento.  
24 Програмування та доопрацювання функціоналу у CMS OpenCart, Ocshop. Гордієнко В.
25 Програмування та доопрацювання функціоналу у CMS WordPress WooCommerce.  //Гаврилюк П.
26 Реалізація математичної побудови графічних примітивів в програмах користувача.  
27 Реалізація мережного обміну в програмуванні. Гратій О.
28 Використання API соціальних мереж в програмуванні. Гратій Д.
29 Реалізація програми «Електротехнічний калькулятор.  
30 Розробка програми тестування з якості знань.  
31 Розробка програми-клієнту, для роботи з сканером штрих-кодів. Ненко А.
32 Розробка та програмне керування периферійних пристроїв. ///Остапенко І.
33 Розробка та реалізація системи аналізу та базового програмного керування периферійним пристроєм.  
34 Розробка та реалізація онлайн електроного каталогу для бібліотеки.  
35

Використання API карт Yandex и Google для локальных проектів. (Туристична карта Ізмаїла).

 
36 Розробка парсера веб-сторiнок з пiдтримкою 2 рiвня вкладень та можливiстю збереження даних у таблицях.  
37 Розробка програми оцiнювання валiдности записiв ключових слiв статистичноi iнформацii для SEO.  
38 Алгоритми та методи порiвняння текстових данних в сучасному програмуваннi.  

*-особливі проекти для впровадження та т.п.

Добавить комментарий