ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова та соціальна трансформація сучасного суспільства в умовах євроінтеграції України»

22 листопада 2022 року кафедра права і соціальної роботи  Ізмаїльського державного гуманітарного університету провела ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Правова та соціальна трансформація сучасного суспільства в умовах євроінтеграції України».

Метою заходу стало обговорення своєрідності традиційних та інноваційних підходів у правовій, соціальній та педагогічній науці та практиці трансформаційних процесів українського суспільства, виявлення і впровадження нових тенденцій становлення, розвитку й функціонування життєдіяльності окремих категорій населення, соціально-правового статусу та захисту представників сучасного суспільства як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Участь в конференції взяли здобувачі вищої освіти та викладачі Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ДВНЗ «Київський національний авіаційний університет та представник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Наукові доповіді представили к.ю.н. Метіль А.С., к.філос.н. Запорожченко О.В., к.і.н. Тімкін І.Ф., ст.викл. Новікова Н.Є., м.н.с. Куковинець Д.,  викл. Садова С.О., викл. Решетникова М.Ю., а також здобувачі вищої освіти ОС «магістр» і «бакалавр».

З привітальним словом до всіх учасників заходу звернулась завідувачка кафедри права і соціальної роботи доц. к.ю.н. Метіль А.С., зауваживши, що наукова робота під час повномасштабної російсько-української війни є і надскладною, і надважливою, тому, що демонструє незламність не тільки військових, але і наукової спільноти та її стійке прагнення до інтеграції з Європейським дослідницьким простором.

Жваве обговорення й обмін думками викликали майже всі наукові доповіді, але особливу увагу привернули такі дослідження як:

  • «Біле рабство» як різновид трафікінгу: основні особливості торгівлі жінками  (викл. Решетникова М.Ю.);
  • Торгівля людьми з метою вилучення органів (Дімченко С.);
  • Небажані діти: причини, фактори ризику, наслідки (Ліскевич А.);
  • Використання соціально-педагогічного тренінгу в роботі соціального педагога (Константинова М.);
  • Особливості проведення допитів неповнолітніх (Ніколаєва М.).

Тематика цих досліджень не залишила байдужими жодного з присутніх в онлайн аудиторії. Кожен бажаючий матиме змогу ознайомитись із матеріалами конференції на сайті ІДГУ в електронному збірнику та оцінити науковий доробок всіх учасників.

Отже, можна сміливо стверджувати, що учасники конференції продемонстрували високий рівень підготовки та прагнення до наукової діяльності, а також вважати мету заходу досягнутою.

 Садова С.О., викладач кафедри права і соціальної роботи