Івлієва Ольга Михайлівна

Івлієва Ольга Михайлівна

Івлієва Ольга Михайлівна
доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта:

2017 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Економіка підприємства зі знанням англійської мови», здобула кваліфікацію «Фахівець з менеджменту проектів та консалтингу»;

1989 р. – закінчила Одеський національний університет ім І.І.Мечникова за спеціальністю «Математика», здобула кваліфікацію «Математик, викладач».

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат  педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», доцент, завідувачка кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Підвищення кваліфікації, стажування:

2019 р. – підвищення кваліфікації в рамках навчального курсу «Система електронного навчання ЗВО на базі Moodle» з 16 квітня по 24 квітня 2019 р., Ізмаїльський державний гуманітарний університет (свідоцтво ПК 02125467/000043-19);

2019 р. – стажування на кафедрі інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Одеського національного політехнічного університету спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

2016 р. –  міжнародне стажування з участю у міжнародному науковому семінарі «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства», м. Прага, Чеська республіка.

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання; теорія та  методика тестування; освітні  вимірювання; теорія ймовірностей та математична статистика.

Основні публікації за останні 5 років:

Івлієва О.М. Використання інформаційно-аналітичних систем в процесі роста запитання на інновації //Логістичне забезпечення безпеко орієнтованого розвитку інноваційно-активних суб’єктів господарювання : колективна монографія / за ред. М. М. Меркулова; відп. ред. В. І. Захарченко; ОНПУ, ІДГУ. – Ізмаїл; Одеса : Фенікс, 2021. –С.97-103.

Івлієва О.М. Особливості перевірки знань студентів при дистанційному навчанні // Features of student knowledge testing distance learning  “Innovative approaches to ensuring the quality of education, scientific research and technological processes” («Інноваційні підходи до забезпечення якості освіти, наукових досліджень та технологічних процесів»). Managing Editor Dmytro Pimenov Victoria Bondarenko. Monograph 43. University of Technology, Katowice, Poland. (Вища технічна школа, Катовіце, Польща), 2021. 1238 с. (С. 743-751).

Івлієва О.М. Конкурентноспроможність і еволюція господарських систем в умовах інформаційної економіки // Теорії та практики визначення конкурентноспроможності в умовах безпекоорієнтованого розвитку : кол. моногр. / За ред. М.М. Меркулова та В.І. Захарченко.  ОНПУ, ІДГУ –  Ізмаїл, Одеса: Фенікс,2020  – С. 15-20.

Ivlieva O., Lapinskyi V. Mathematical and Statistical Methods in Educational Measuremen.Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XV Міжнар. наук. конф., 16–23 верес. 2020 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2020. С.66-69

Larysa Soroka, Olga Ivliieva, Svitlana Ilchenko, Radyslava Shevchenko-Perepyolkina, Tetiana Metil. Formation of a Strategic Model for Assessment of the Innovative Potential fan Enterprise. Academy of Strategic Management Journal. Vol. 18, Issue 2, 2019.

https://www.abacademies.org/articles/formation-of-a-strategic-model-for-assessment-of-the-innovative-potential-of-an-enterprise-8035.html

Івлієва О.М. Організація дослідницької діяльності студентів з освітніх вимірювань. Комп’ютер у школі та сім’ї . №2, 2019. С. 16-23.

Івлієва О.М. Оцінка конкурентоздатності системи комунікацій в регіоні: кол. моногр. Тема: «Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону». м. Одеса: Атлант, 2018. С 172-180.

Івлієва О.М. Можливості застосування MS EXCEL у процесі вивчення математичних дисциплін студентами-інформатиками. Комп’ютер у школі та сім’ї, Київ 2018, №3 С.3-9.

Нагороди та досягнення:

Грамота Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону за видатні особисті заслуги у науково-педагогічній діяльності, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, багатогранну дослідницьку діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки України (2019р.);

Подяка МОНУ за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2019 р.);

Почесна грамота Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України за високий професійний рівень у справі навчання та виховання студентської молоді, активну плідну роботу в галузевій Профспілці та з нагоди Дня працівників освіти (2017 р.);

Грамота міського голови за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди ювілейної дати народження (2016 р.).

Контакти:

Е-mail: olgaivlieva@ukr.net

ORCID ID  0000-0003-3525-322X