Шановні першокурсники!

Вітаємо зі вступом до Ізмаїльського державного гуманітарного університету!

 

Ми підготували для вас «гід» по університетському життю – довідник першокурсника!

 

Корисні посилання:

Електронний розклад

Доступ до платформ дистанційного навчання (Moodle, Google клас та Google meet)

Студентська рада університету

Дисципліни вільного вибору

Вхідне тестування з англійської мови для першокурсників

Сесія (розклад сесії)

Аспірантура

 


Графік навчального процесу на 2020-2021 
н.р.  для першокурсників освітньо-професійного ступеня «молодший бакалавр» та освітнього ступеня «бакалавр»

  • 21 вересня 2020-03 січня 2021 року – перший блок теоретичного навчання (перший семестр);
  • 04-10 січня 2021 року – канікули;
  • 11-24 січня 2021 року – зимова екзаменаційна сесія;
  • 25 січня-07лютого 2021 року – канікули;
  •  08 лютого-04 квітня 2021 року – другий блок теоретичного навчання (другий семестр);
  • 05-18 квітня 2021 року – практична підготовка;
  • 19 квітня-06 червня 2021 року – другий блок теоретичного навчання (другий семестр);
  • 14-27червня 2021 року – літня екзаменаційна сесія;
  • 28 червня-15 серпня 2021 року – канікули;
  • 16-31 серпня 2021 року – повторне оцінювання.


Керівництво факультетів:

Педагогічний факультет Декан – Кічук Надія Василівнаidgu_pedfakultet@ukr.net        104 каб
Факультет іноземних мов Декан – Шавловська Тетяна Сергіївнаfim_idgu@ukr.net                        305 каб
Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності В.о. декана – Щоголєва Тетяна Миколаївнаfuaid.dekanat2020@gmail.com 312 каб
Факультет української філології та соціальних наук Декан – Татаринов Іван Євгеновичfufsn.idgu@gmail.com                 311 каб

Бібліотека ІДГУ – idgulibrary@ukr.net

 

Розклад дзвінків:

I пара — 08.30 — 09.50 V пара — 14.40 — 16.00
II пара — 10.00 — 11.20 VI пара — 16.10 — 17.30
III пара — 11.30 — 12.50 VII пара — 17.40 — 19.00
IV пара — 13.10 — 14.30

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою
екзамен залік
90-100 відмінно зараховано
7089 добре
51-69 задовільно
1-50 незадовільно не зараховано