Шановні науковці, фахівці, практики!

Запрошуємо взяти участь у написанні колективної монографії

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ

в межах тем досліджень кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю Ізмаїльського державного гуманітарного університету, кафедри міжнародного менеджменту та інновацій Державної установи «Одеська політехніка», кафедри економіки Комратського державного університету:

1. «Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної економіки і безпеки держави» (№ ДР 0119U002005);

2. «Створення комплексу маркетингу інновацій на регіональному рівні» (№ ДР 0119U000417);

3. «Організаційне проєктування інтеграційних бізнес-структур в національній економіці» (№ ДР 0118U007238);

4. «Наукові основи управління процесом диверсифікації виробництва на промисловому підприємстві» (№ ДР 0118U007239).

Передбачається формування розділів монографії з урахуванням наступних напрямів наукових досліджень:

1. Макроекономічне забезпечення підвищення конкурентоспроможності регіональних систем.
2. Формування науково обґрунтованої конкурентоспроможної регіональної політики розвитку території.
3. Кластерізація транскордонного співробітництва в аспекті євроінтеграції України.
4. Методичне забезпечення аналізу оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання прикордонного регіону.
5. Інструменти економічної безпеки бізнесу і конкурентної розвідки у практиці українських підприємств.
6. Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії в умовах глобалізації.

Технічні вимоги:

Обсяг матеріалів – не менш 15-20 сторінок (за кожну додаткову сторінку сплачується по 30 грн.), набраних в текстовому редакторі Microsoft World (2003-2015) з розширенням *.doc, формат сторінки А4, береги: 2 см з усіх боків.

У всіх структурних елементах (тест, список джерел) застосовується шрифт Times New Roman Cyr, розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,5, абзацний відступ − 1 см.
Таблиці, формули (набрані за допомогою внутрішнього редактора форму: Microsoft World for Windows). Ілюстрації повинні бути пронумерованими, компактними, виконаними у доступних для подальшого редагування програмах у чорно-білій гаммі, мати назву, шрифт тексту − Times New Roman, кегль – 12 пт, не повинні бути більше ширини сторінки.

Не допускається:

– переніс слів (в тому числі автоматичний);

– використання сканованих об’єктів (таблиць, формул).

Електронну версію монографії буде розміщено на сайті Ізмаїльського державного гуманітарного університету, диспут до версії монографії буде відкрито з 25.03.2022 р.

Фінансові умови:

Вартість публікації в монографії (обсяг не менш 15 сторінок) становить 1200 грн (організаційні витрати, витрати на верстку, підготовку макету монографії, присвоєння ISBN, видання та розсилка). У разі потреби подається супровідний документ (довідка) щодо участі в розробці тем дослідження.

При замовленні друкованого примірника автору (або одному із співавторів) один супровідний документ оформляється безкоштовно. Додатковий примірник монографії та додатковий супровідний документ сплачується окремо. Автори колективної монографії отримують 1 примірник видання. Вартість додаткового екземпляру – 300 грн.

Реквізити до оплати участі в монографії надсилаються після прийняття рішення оргкомітетом про  їх включення до монографії.

Контрольні дати

Термін надання авторами матеріалів (довідки про автора) – до 10.11.2021 р. 

Оплата участі в монографії – до 20.11.2021 р.

Розсилка монографії та документів авторам – до 15.02.2022 р.

Зверніть вашу увагу: про надходження матеріалів на електронну адресу оргкомітету автору обов’язково відсилається повідомлення з email: kafedra.uptd@gmail.com. Якщо повідомлення протягом двох діб не отримано – продублюйте відправку або передзвоніть!!!

У разі виникнення питань звертатись за телефоном 0976464876 – Метіль Тетяна Костянтинівна.

Довідка про автора статті:

Прізвище, ім’я, по батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Посада (обов’язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ)
Повна назва закладу вищої освіти
Поштова адреса та індекс (для пересилки монографії)
Контактний телефон для спілкування
E-mail
Номер розділу, до якого передбачається включення матеріалів
Назва публікації
Потреба в довідці про участь у розробці тем дослідження

Відповідальний редактор монографії – д.е.н., професор Меркулов Микола Миколайович.

Керівник тем – д.е.н., професор Захарченко Віталій Іванович.

Контактна особа – к.е.н., доцент Метіль Тетяна Костянтинівна, e-mail: kafedra.uptd@gmail.com, тел. 0976464876.