Шановні колеги!

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ, кафедра права і соціальної роботи, Товариство молодих учених, аспірантів та студентів ІДГУ запрошують Вас до участі у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правова та соціальна трансформація сучасного суспільства в умовах євроінтеграції України», яка відбудеться 22 листопада 2022 року.

Мета конференції: обговорення у формі наукового діалогу своєрідності традиційних та інноваційних підходів у правовій, соціальній, педагогічній науці та  практиці в умовах євроінтеграційних процесів України. Виявлення та впровадження нових тенденцій становлення, розвитку і функціонування життєдіяльності окремих категорій населення; соціально-правового статусу та захисту представників сучасного суспільства як на національному, так і на міжнародному рівнях.

До участі у конференції запрошуються: доктори і кандидати наук, викладачі, докторанти, аспіранти, магістранти та студенти закладів вищої освіти України та зарубіжжя.

Форма проведення: дистанційна.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, румунська, французька, німецька.

Планується робота за секціями:

Актуальні питання теорії, історії, філософії та практики соціального захисту суспільства за умов євроінтеграційних процесів.

  1. Теоретичні та конституційно-правові проблеми становлення демократичної держави у сучасних умовах розвитку.
  2. Актуальні проблеми становлення та розвитку галузей публічного права в Україні (конституційне, кримінальне, адміністративне, екологічне, фінансове та ін.).
  3. Трансформація правових засад розвитку галузей приватного права в Україні (цивільне, сімейне, трудове, земельне та ін.).
  4. Технології соціально-педагогічної допомоги у процесах соціалізації і ресоціалізації    особистості.
  5. Соціально-педагогічна робота з різними категоріями населення: національний та міжнародних досвід.
  6. Сучасне соціальне та політичне лідерство, як гарантія державного та суспільного розвитку.

Кінцевий термін подання повідомлень (тез) – 21 листопада 2022 року (включно).

Інформаційний буклет