Смирнова Ірина Михайлівна

Смирнова Ірина Михайлівна

Смирнова Ірина Михайлівна
професор, доктор педагогічних наук

Освіта:

2012 р. – закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», здобула кваліфікацію «Вчитель фізики та астрономії»;

1998 р. – закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Початкове навчання, основи інформатики та обчислювальної техніки», здобула кваліфікацію «Учитель початкових класів, основ інформатики та обчислювальної техніки».

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)», професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».

Підвищення кваліфікації, стажування:

2019 р. – Nikola Vaptsarov  Naval Academy (Болгарія) в період з  23вересня 2019 по 21 грудня 2019 р. – тематичний курс на тему: «Maritime education and training innovations in the European higher education area» (Сертифікат № 063 від 11.10. 2019 р.);

2019 р. – Міжнародне стажування на базі Maritime school  (Дубаї) в період з  18 листопада 2019 по 28 листопада 2019 р. – тематичний курс на тему: « For excellent performance completion in program of innovation in training specialists in the maritime industry» (Сертифікат 2 від 28.11.2019 р.);

2019 р. – Nikola Vaptsarov  Naval Academy (Болгарія) в період з  29 квітня 2019 по 11 жовтня 2019 р. – тематичний курс на тему: «Maritime education and training innovations in the European higher education area» (Сертифікат № 022 від 11.10. 2019 р.);

2019 р. – Beykos University  (Туреччина) в період з  01 липня 2019 по 30.вересня 2019 р. – тематичний курс на тему: «Logistics management and sea transport, Educational Foundation IIASC» (Сертифікат № 012/0107 2019 р.) (6 кредити);

2018 р. – Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (Україна) в лютому 2018 р. – тематичний курс за програмою: Психологія (Свідоцтво ПК № 00127522/002190-18 від 16.02.2018 р.);

2017 р. – Шуменський університет «Єпископ Константин Преславськи» (Болгарія) в період з 12 вересня 2017 року по 19 вересня 2017 року – тематичний курс на тему «Иновации в образованието» (свідоцтво № 0266/02.10.2017 р.).

Сфера наукових інтересів: розробка та використання електронних освітніх ресурсів, формування інформаційної культури майбутнього вчителя.

Основні публікації за останні 5 років:

Smyrnova І. Process of resources provision management of the enterpriseʼs activity with consideration of gender factor. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. VOL 6, NO 3 (96) (2018), р. 6-13. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/150799

Смирнова І.М. Професійна підготовка майбутніх фахівців морської галузі: цифровізація освітньої діяльності. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповіді Х міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 7-8 листоп. 2019 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 56-58.

Смирнова І.М. VBA як обʼєкт вивчення і засіб діяльності у компетентнісно орієнтованому навчанні інформатики – доцільні застосування. Компʼютер у школі та сімʼї. – 2019. – № 3 (155). – С. 37-45.

Смирнова І.М. Підсумки 2019 року і перспективи на 2020 – думки провідних представників ІТ-галузі України. Компʼютер у школі та сімʼї. – 2019. – № 4 (155). – С. 50–52.