Результати ІДГУ у підготовці та поповненні нових спеціалістів кафедрою управління підприємницькою та туристичною діяльністю для відновлення України

25-26.01.24 здобувачі вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітнього ступеня «магістр» під час захисту магістерських робіт підтвердили набуті ними впродовж навчання спеціальні та фахові компетентності.

Необхідно зазначити, що кваліфікаційні дослідження, проведені здобувачами вищої освіти, є вкрай актуальними для вирішення найважливіших завдань у галузі менеджменту та економіки у сучасних умовах, зокрема, такі теми, як «Розробка конкурентної стратегії підприємства» (Любименко О. Д., науковий керівник – к.е.н., доц.. Метіль Т. К.), «Банкрутство як економічне явище та його особливості під час воєнного стану в Україні (Афанасьєва В.В., науковий керівник – к.е.н., доц. Сорока Л. М.), «Сучасні підходи до організації роботи закладу позашкільної  освіти сфери культури в змішаному форматі (Комурзан Л. А., науковий керівник – к.пед.н., доц. Мізюк В. А.), «Маркетинговий підхід в управлінні закладу загальної середньої освіти» (Танасова А.С., науковий керівник – к.пед.н., доц. Яковенко О. І.) та інші.

Кваліфікаційні дослідження проводились на базі підприємств та установ різних галузей економіки, зокрема, ПрАТ «УДП», ТОВ «УНІВІС ЛТД», ТОВ «Агропрайм Холдинг», філії «Ізмаїльського лісового господарства» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», Ізмаїльській гімназії №14 з початковою школою тощо. Під час захисту кваліфікаційних робіт здобувачі освітнього ступеня «магістр» демонстрували високий рівень обізнаності у досягненнях сучасної економічної науки, здобутках провідних науковців з проблематики своїх досліджень, добре володіння науковим апаратом та методикою проведення дослідження, гарне володіння державною мовою, здатність вести дискусію, стисло, лаконічно, аргументовано, у логічній послідовності висловлювати свою думку та обґрунтовувати власні висновки.

У ході презентації результатів кваліфікаційного дослідження здобувачі освітнього ступеня «магістр» використовували заздалегідь підготовлені мультимедійні презентації.

Щиро вітаємо випускників 2024 р. ІДГУ  з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо нових творчих успіхів!

Матеріал підготовлено
к.е.н., доц. Мурашко І.С.