Результати роботи секції №6 «Актуальні питання управління та адміністрування діяльності закладів освіти, підприємств та установ різних форм власності в сучасних умовах господарювання»

17 травня 2022 року традиційно в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася XІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента». Непрості сьогоденні умови життя людей та діяльності різних суб’єктів господарювання окреслили низку проблемних питань у галузі управління, які потребують негайної реакції та пошуку шляхів розв’язання задля забезпечення сталого розвитку національної економіки. Саме пошуку відповідей на ці питання була присвячена робота секції № 6 «Актуальні питання управління та адміністрування діяльності закладів освіти, підприємств та установ різних форм власності в сучасних умовах господарювання», у засіданні якої активну участь взяли декан ФУАІД Мізюк В.А., викладачі кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності: доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І., Тірон О.А, Степанова Н.О. та здобувачі освіти, які навчаються за спеціальностями 073 Менеджмент та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Робота секції розпочалася з вшанування пам’яті загиблих героїв України хвилиною мовчання.

У ході засідання секції було заслухано результати досліджень здобувачів освіти, спрямованих на вирішення різних проблемних аспектів управлінської діяльності:

 1. Моніторинг технологій управління персоналом у контексті формування організаційної структури підприємства «Агропрайм Холдинг» (Глинка В., V к., з/в, ФУАІД, науковий керівник – к.пед.н., доцент Яковенко О.І.).
 2. Дослідження шляхів та напрямів підвищення ефективності процесу розвитку управлінського потенціалу керівника ЗЗСО (Дем’яненко І., V к., з/в, ФУАІД науковий керівник – к.пед.н., доцент Яковенко О.І.).
 3. Дослідження системи мотивації здобувачів освіти до навчання в ІДГУ (Фльоштер Р., ІІ к., ФУАІД, науковий керівник – к.пед.н., доцент Яковенко О.І.).
 4. Методичні підходи до організації процесу управління за цілями організації (Малюх О.,V к., з/в, ФУАІД, науковий керівник – к.пед.н., доцент Яковенко О.І.).
 5. Особливості системи управління організаційними змінами у сучасних умовах господарювання (Грибенюк А., V к., ФУАІД, науковий керівник – к.пед.н., доцент Яковенко О.І.).
 6. Адміністративні управлінські рішення: зміст, особливість розробки та реалізації в сучасних умовах діяльності підприємств (Сирота О., V к., з/в, ФУАІД, науковий керівник – к.пед.н., доцент Яковенко О.І.).
 7. Розробка системи менеджменту в малому бізнесі на прикладі благодійного фонду «Крила надії» (Філімончук А., V к., з/в, ФУАІД, науковий керівник – д.е.н., професор Меркулов М.М.).
 8. Уточнення сутності та значення поняття «персонал» та його класифікаційні види (Попушой А., V к., з/в, ФУАІД, науковий керівник – д.е.н., професор Меркулов М.М.).
 9. Actual issues of advertising development in current economy (Шикиринська О., V к., з/в, ФУАІД, науковий керівник – к.е.н., доцент Метіль Т.К.).
 10. Значення корпоративної культури в управлінні сучасного підприємства та підходи до її формування (Бурля О., V к., з/в, ФУАІД, науковий керівник – к.е.н., доцент Метіль Т.К.) 11. Особливості аналітичної діяльності керівника закладу освіти як функції управління (Циганенко Л., V к., ФУАІД, науковий керівник – к.пед.н., доцент Мізюк В.А.).
 11. Різновид сучасних онлайн ресурсів для професійного саморозвитку педагогів (Шевченко М., V к., ФУАІД, науковий керівник – к.пед.н., доцент Мізюк В.А.).
 12. Вплив стилю педагогічної діяльності на якість освітнього процесу: реалії та перспективи (Драгієва Л., V к., ФУАІД, науковий керівник – к.пед.н., доцент Мізюк В.А.).
 13. Рекламний менеджмент як категорія та підходи до визначення (Фрумузакі В., ІІІ к., ФУАІД, науковий керівник – викладач Уманець Т.М.).

Особливий інтерес та жваву дискусію  у учасників конференції викликали доповіді: Л. Драгієвой, В. Глінки, Р. Фльштера, І. Демя’ненко.

За результатами представлення доповідей та їх обговорення, шляхом голосування було визначено переможців:

І місце – Вплив стилю педагогічної діяльності на якість освітнього процесу: реалії та перспективи (Драгієва Л., V к., ФУАІД, науковий керівник – к.пед.н., доцент Мізюк В.А.).

ІІ місце – Дослідження шляхів та напрямів підвищення ефективності процесу розвитку управлінського потенціалу керівника ЗЗСО (Дем’яненко І., V к., з/в, ФУАІД науковий керівник – к.пед.н., доцент Яковенко О.І.).

ІІІ місце – Моніторинг технологій управління персоналом у контексті формування організаційної структури підприємства «Агропрайм Холдинг» (Глинка В., V к., з/в, ФУАІД, науковий керівник – к.пед.н., доцент Яковенко О.І.).

Вітаємо переможців, бажаємо мирного неба, творчої наснаги та подальших успіхів у науковій діяльності та розбудові національної економіки й освіти!

Слава Україні! Слава ЗСУ!

О.І. Яковенко, модератор секції, доцент кафедри управління
підприємницькою та туристичною діяльністю