Результати захисту виробничої (дослідно-аналітичної) діяльності здобувачів ОС «Магістр» спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 073 Менеджмент

26 листопада 2021 р. на кафедрі управління підприємницькою та туристичною діяльністю пройшов захист з виробничої (дослідно-аналітичної) діяльності ОС «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 073 Менеджмент. Управління навчальними закладами, 073 Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання.

У конференції взяли участь в.о. декана  факультету управління, адміністрування та інформаційною діяльністю, к.п.н., доц. Мізюк   В.А., завідувачка навчальної та виробничої практики ІДГУ Берестецька О.П., завідувачка кафедри, к.е.н., доцент Метіль Т.К., гаранти  ОПП  та керівники практик (к.п.н., доц. Яковенко О.І., К.е.н., доц. Сорока Л.М. ) і здобувачі.

Вікторія Анатоліївна Мізюк наголосила на важливості практичної підготовки, розставила важливі орієнтири для здійснення подальшого формування професійної траєкторії здобувачів. Завідувачка кафедри Метіль Т.К. зазначила, що у роботі спеціаліста важливе місце посідають уміння та здатність використовувати знання в умовах, що постійно змінюються. Отже, спеціаліст повинен уміти планувати свою роботу, робити розрахунки, приймати оперативні рішення на основі аналізу ситуацій, що склалися, контролювати хід і наслідки своєї праці. Кожна професія потребує оволодіння специфічними уміннями. Керівники практик: к.п.н., доц. Яковенко О.І., к.е.н., доц. Сорока Л.М. – охарактеризували роботу своїх практикантів та представили характеристики від керівників  баз практики і наголосили на тому, що практика студентів повинна бути безперервною протягом усього періоду навчання й мати структурно-логічну послідовність її проведення для одержання здобувачами необхідного й достатнього обсягу практичних знань та умінь відповідно до майбутньої спеціальності.

Під час зустрічі здобувачі ОС «магістр» представляли презентації баз практик та активно обмінювались думками і пропозиціями, а також з великим натхненням поділилися своїми враженнями та напрацюваннями.

Отже, практична підготовка здобувачів має велике значення під час підготовки кваліфікованих спеціалістів. Праця студентів у процесі практичного навчання є критерієм достовірності знань, перевірки їх якості та надійності. Така праця сприяє більш змістовному вивченню теоретичної частини навчальних дисциплін, поглибленню і розширенню знань.

Щиро вітаємо здобувачів та бажаємо плідної,  наукової та творчої роботи під час написання кваліфікаційних робіт!

Матеріал підготувала завідувачка кафедри
управління підприємницькою та туристичною діяльністю

к.е.н., доц. Метіль Т.К.