Рада з вищої освіти

Голова ради з якості вищої освіти

 

 Драгієва Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Заступник голови ради з якості вищої освіти

 Букатова Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Члени ради з якості вищої освіти

Мізюк Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Яковенко Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Воробйов Яків Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Куліненко Лілія Борисівна – доктор філософських наук, професор кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Меркулов Микола Миколайович – доктор економічних наук, професор кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Федорова Ольга Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Сорока Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Кожухар Жанна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Метіль Тетяна Костянтинівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Івлієва Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Дущенко Ольга Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Грендач Тетяна Іванівна –викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, заступник декана факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності