Підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природничі науки: перспективи, проєкти, дослідження»

7 грудня 2023 року на базі кафедри технологічної освіти та природничих наук факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ працювала Всеукраїнська науково-практична конференція«ПРИРОДНИЧІ НАУКИ: ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОЄКТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ».

Конференція була спрямована на розвиток науково-методичних розробок у сфері інновацій природничої освіти та визначення основних напрямів підготовки та підвищення кваліфікації вчителів природничих наук в умовах Нової української школи.

З вітальними словами до науковців та здобувачів освіти звернулися Мізюк Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан  факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ, Ярошенко Ольга Григорівна – дійсний член (академік) НАПН України,  доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України, Федорова Ольга Василівна –  доцент, кандидат фізико-математичних наук,   завідувач кафедри технологічної освіти та природничих наук.

У рамках конференції було визначено ключові тренди та виклики, які постають перед педагогічною освітою: схарактеризовано перспективи реформування природничої освіти у закладах загальної середньої та вищої освіти; визначено важливість врахування інновацій, стратегій та технологій реформування змісту природничої освіти; обґрунтовано методики та технології управління навчанням, діагностикою оцінювання та контролю рівня компетентнісних та світоглядних досягнень учнів та студентів з природничих наук; наголошено, що врахування досвіду навчання природничих наук в закладах освіти України та зарубіжжя сприятиме розвиткові природничої освіти.

Учасниками заходу стали наукові лабораторії Інституту педагогіки НАПН України, Сумський державний педагогічний університет імені  А.С. Макаренка, природничо-географічний факультет; Полтавський національний педагогічний університет ім. В.К. Короленка, факультет фізичного виховання та спорту; Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  ім. Тараса Шевченка.

Під час пленарного засідання учасники заслухали доповіді за пограмою конференції:

Підготовка майбутніх учителів до вивчення інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» у Новій українській школи

Ярошенко Ольга Григорівна – дійсний член (академік) НАПН України,  доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України

Формування екологічної компетентності в умовах воєнного стану

Міронець Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету СумДПУ імені А.С.Макаренка

Використання тестів як критерію оцінки якості вивчення дисципліни    «Біохімія» студентами факультету фізичного виховання та спорту

Квак Ольга Вікторівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету ім. В.К. Короленка

Проблеми викладання фізики та хімії в умовах дистанційної форми навчання

Федорова Ольга Василівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри технологічної освіти та природничих наук

Формування дослідницької компетенції майбутніх фахівців природничих дисциплін

Баштовенко Оксана Анатоліївна – доцент, кандидат біологічних наук,  завідувач кафедри фізичного виховання і спорту ІДГУ

Моделювання процесу набуття майбутніми бакалаврами природничих наук компетентності з біології як педагогічна система

Граматик Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти та природничих наук

Вивчення зарубіжного досвіду та труднощі реалізації інтегрованого курсу «Природничі науки»  в освітній галузі

Мондич Оксана Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти та природничих наук

Інструменти та  практичні поради застосування  STEM-діяльності на уроках біології.

Крупська Олександра – студентка ІV к., д/в, ФАУІД (керівник кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти та природничих наук Мондич О.В.)

Під час виступів відбувалося активне обговорення виголошених питань присутніми. Саме  завдяки тісній і взаємовигідній співпраці вищої та середньої школи, установ, що забезпечують підвищення кваліфікації вчителів можна домогтися розроблення ефективної освітньої програми та відповідного методичного забезпечення викладання природничих наук у Новій українській школі.

В рамках конференції були проведені секційні засідання:

  • Освіта: питання теорії та практики (природничі науки) в контексті вимог Нової української школи;
  • Сучасні питання методики навчання природничих дисциплін;
  • Якість довкілля та здоров’я населення;
  • Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища;
  • Сучасна хімія та хімічний експеримент.

Науковий захід знайшов широкий відгук серед колег з багатьох регіонів України. В конференції взяли участь понад 60 учасників.

Оргкомітет висловлює щиру подяку усім учасникам конференції та особливу подяку співорганізаторам. Ми налаштовані на продовження взаємовигідної співпраці в різноманітних наукових проєктах.

Мондич Оксана – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри технологічної освіти та природничих наук