Підведення результатів роботи секції №7 «Сучасні питання економіки, обліку та оподаткування»

Традиційно 17.05.2022 року з нагоди Всеукраїнського дня науки в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшла XII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента». Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю у цьому році працювала у секції 7 «Сучасні питання економіки, обліку та оподаткування»  (модератор – к.екон.н., доц. Метіль Т.К.). Секцію представляли 17 учасників спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування та викладачі кафедри к.е.н., доц. Сорока Л.М., Уманець Т.М., Деревенчук К.О., Євсєєва Д.В.

Під час виступів були підняті теми, які нині є актуальними для нашої країни. Студенти обговорювали та робили аналіз економічного стану підприємств, малого бізнесу та економіки України в умовах воєнного стану. Розглядались питання обліку й оподаткуванню підприємств та перспективи відбудування економіки після перемоги з розвитком перспективних напрямів діяльності .

У результаті голосування викладачів та здобувачів найбільш актуальною представлено доповідь Урсакі Т. на тему «Стан українського бізнесу в умовах воєнного часу» студентки ІІІ к., ФУАІД, науковий керівник – викладач Щетініна С.В., за що вона отримала І місце.

ІІ місце – Слободян К., ІІ к., ФУАІД. Тема доповідді «Логістика як ефективний інструмент бізнесу», науковий керівник – викладач Степанова Н.О.

ІІІ місце – Минковська А., студентка І к., ФУАІД. Тема доповідді «Управління ризиками на підприємстві», науковий керівник – викладач Деревенчук К.О.

Конференція проходила дуже активно, студенти та викладачі кафедри жваво обговорювали нагальні питання, які підняли студенти у своїх доповідях. Дуже важливо у цей час, що здобувачі переймаються проблемами держави.  З впевненістю можемо сказати, що це покоління буде будувати щасливе майбутнє у нашій Україні.

Матеріал підготувала викладач кафедри управління
підприємницькою та туристичною діяльністю Т.М. Уманець