Про заходи запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020, листа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації № 1703/02/52-02-02 від 11.03.2020 щодо запровадження карантину з метою введення обмежувальних заходів для розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19

 

НАКАЗ №34 від 12.03.2020 р.

 1. Заборонити відвідування університету здобувачами вищої освіти в період карантину (з 12.03.2020 по 03.04.2020) та забезпечити безперервне здійснення освітнього процесу в такий спосіб:

– скасувати навчальні заняття з 12 по 13 березня 2020 р.;

– внести зміни до графіку навчального семестру та перенести тиждень самостійної роботи на період з 16 по 20 березня 2020 р. для всіх курсів;

– з 23 березня по 03 квітня 2020 р. перевести всі види навчальних занять для здобувачів  вищої освіти на дистанційну форму з використанням онлайн-платформ Moodle, Google Classroom або Google Drive із розміщенням необхідної інформації на веб-сайті університету.

 

2. Завідувачам кафедр:

– забезпечити організацію дистанційного навчання з навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрами;

– забезпечити розміщення усіх необхідних інформаційних матеріалів щодо організації дистанційного навчання на веб-сайті університету;

– здійснити контроль щодо виконання здобувачами вищої освіти індивідуальних завдань в межах робочої програми навчальної дисципліни та підготовки курсових робіт під час тижня самостійної підготовки;

– розробити заходи щодо часткового переведення науково-педагогічних працівників на роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (наукової, методичної, організаційної);

– організувати інформування науково-педагогічних працівників кафедри щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.

 

3. Деканам факультетів, директорам Центру неперервної освіти та Центру громадянської освіти:

– організувати інформування здобувачів вищої освіти щодо організації освітнього процесу під час карантину;

– організувати інформування здобувачів вищої освіти щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання та розмістити відповідну інформацію на веб-сайті університету й сторінках підрозділів у соціальних мережах;

– скасувати проведення всіх масових заходів, що були заплановані на факультетах під час карантину.

 

4. Центру інноваційних технологій та методичному відділу «Електронно-інформаційний простір ІДГУ»:

– забезпечити технологічну і консультативну підтримку для забезпечення дистанційного навчання здобувачів вищої освіти під час карантину;

– розмістити необхідну інформацію про організацію дистанційного навчання на веб-сайті університету.

 

5. Науково-педагогічним працівникам:

– підготувати необхідні методичні матеріали й додаткові індивідуальні завдання та розмістити їх на онлайн-платформах Moodle, Google Classroom або Google Drive з метою забезпечення дистанційного навчання здобувачів вищої освіти під час карантину;

– вчасно перевірити виконані студентами індивідуальні завдання та виставити оцінки у відповідних розділах академічного журналу (електронного журналу) впродовж тижня після завершення карантину;

– відзвітувати перед завідувачами кафедр про виконання наукової, методичної та організаційної роботи за період з 12 березня по 03 квітня 2020 р. впродовж тижня після завершення карантину.

 

6. Директору відділу міжнародного співробітництва Каплієнко М.В. заборонити направлення за кордон здобувачів вищої освіти та співробітників університету до країн з високим ступенем ризику зараження.

 

7. Комендантам учбових корпусів та гуртожитків забезпечити пропускний режим університету шляхом обмеження доступу сторонніх осіб.

 

НАКАЗ № 35 від 12.03.2020 р.

1. Провести нараду з комендантами учбових корпусів та комендантами гуртожитків університету щодо посилення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в учбових та господарських приміщеннях університету (вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів, провітрювання та ін.).

 

2. Привести у належний санітарно-гігієнічний стан (відповідно до чинних стандартів) учбові та господарські приміщення, а також приміщення загального користування учбового корпусу № 1 і студентських гуртожитків № 1, № 2.

 

3. Провести санітарно-роз’яснювальну роботу щодо профілактики коронавірусної інфекції 2019-пСоУ, дотримання правил особистої гігієни.

 

4. Керівникам структурних підрозділів, комендантам студентських гуртожитків забезпечити виявлення та своєчасну ізоляцію працівників університету з симптомами коронавірусної інфекції 2019-пСоУ.

 

5. Виділити в студентських гуртожитках місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань.