Пам’ятаю тебе, ФУАІД!

Апостолакі Анастасія Володимирівна, випускниця спеціальності «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» освітнього ступеня «магістр», висловлює щирі слова подяки колективу кафедри управління підприємницької і туристичної діяльності, факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, Ізмаїльському державному гуманітарному університету  за отримані знання, вміння, сформовані компетентності, які допомогли їй у будуванні професійної кар’єри.

 

Майбутні абітурієнти! Чекаємо на вас!

Успішна професійна кар’єра починається у нас!


Мізюк В.А., декан факультету управління, адміністрування та інфорамційної діяльності
Відео-монтаж: Герасімов Є.О., студент 3-го курсу ФУАІД спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)