Обговорення питань рівня володіння новітніми цифровими технологіями, обізнаності у сучасних електронних онлайн-послугах серед студентів ІДГУ

У рамках проєкту Міністерства освіти і науки України «Місяць цифрової грамотності» студенти спеціальності 231 Соціальна робота І-IV курсів (денної та заочної форм навчання) взяли участь у «круглому» столі з обговорення  питань  цифрової грамотності у вільному володінні сучасними цифровими технологіями і послугами серед студентів ІДГУ.

Учасникам заходу було запропоновано обрати одну із тем і переглянути  відповідний відеосюжет. Студенти спеціальності 231 Соціальна робота обрали «Інклюзивний веб-дизайн».

Під час відеозустрічі здобувачі висловлювали власні думки стосовно доцільності  реалізації проєкту, зручності у перегляді та доступності інформації.

Доцентом кафедри права і соціальної роботи Замашкіною О.Д. було поставлено до учасників заходу кілька запитань: «Назвіть недоліки і переваги використання інклюзивного веб-дизайну», «Що можна було б додати для більшої інформативності відеоматеріалу?». Було цікаво почути різні думки, які інколи були суперечливими, але одне єднало студентів однозначно, що це потрібно людям з інвалідністю та особливими потребами.

Також викладач кафедри права і соціальної роботи Маніта В.О. запропонувала студентам створити власні соціальні відеороліки з сучасних проблем суспільства і розмістити їх на теренах інтернету з метою привертання уваги до проблеми.

Вважаємо, що подібні заходи, особливо в умовах дистанційного режиму,  сприяють активному спілкуванню студентів, обміну думок, а також вдосконаленню цифрової грамотності зокрема.

            Рубан А.К., викладач кафедр права і соціальної роботи