Настановча конференція щодо проходження практичної підготовки здобувачів денної та заочної форми навчання для 2 та 3 курсів

09.02.2022 відбулася настановча конференція з організаційних питань щодо проходження практики здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Завідувачка навчально-виробничої та педагогічної практик Берестецька О. П. розповіла студентам про терміни проходження практики, особливості її організації та документи, які необхідно оформити під час проходження практики.

Завідувачкою кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю Метіль Т.К. було визначено обов`язковість проходження інструктажу з техніки безпеки на підприємстві та дотримання правил трудового розпорядку, вимоги щодо оформлення та змісту звіту з практики. Під час зустрічі також обговорювалися деякі аспекти з підготовки презентації за результатами проходження практики, зміст, обсяг, структуру звіту, додатків та ін. Студенти мали змогу отримати відповіді на всі організаційні питання щодо проходження практики.

Щиро бажаємо здобувачам вищої освіти плідного проходження практики, отримання необхідних знань, набуття навичок та успішного захисту звіту з практики.

к.е.н., доцент  кафедри управління
підприємницької та туристичної діяльності
, Мурашко І.С.,