Міжкафедральний семінар щодо публічної презентації наукових результатів дисертації здобувачки наукового ступеня доктора філософії відбувся!

28 жовтня 2022 року о 13.30 у приміщенні Центру інноваційних технологій Ізмаїльського державного гуманітарного університету в змішаному форматі (на платформі Google Meet) відбувся міжкафедральний семінар за участі провідних науковців кафедр дошкільної та початкової освіти, загальної педагогіки і спеціальної освіти, математики, інформатики та інформаційної діяльності. Публічна презентація наукових результатів дисертації здобувачки наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Дімоглової Ольги Володимирівни на тему «Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх суднових механіків морського транспорту», (науковий керівник – доц. Звєкова Вікторія Корніївна) викликала схвальні відгуки як рецензентів – проф. Білої О.О., доц. Драгієвої Л.В., так і присутніх на фаховому семінарі науковців.

Під час свого виступу здобувачка докладно визначила педагогічну систему щодо формування професійного іміджу майбутніх суднових механіків, довела сутність розроблених та експериментально перевірених педагогічних умов – змістове ядро професійної підготовки суднових механіків на рівні бакалаврату.

У науковому обговоренні взяли участь науково-педагогічні працівники фахових кафедр ІДГУ: проф. Кічук Н.В., проф. Гуменникова Т.Р., проф. Лесіна Т.М., доц. Іванова Д.Г., доц. Граматик Н.В. (кафедра  дошкільної та початкової освіти); проф. Рашидов С.Ф., доц. Звєкова В.К., доц. Мондич О.В., доц. Холостенко Ю.В., доц. Атмажов І.Д. (кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти); проф. кафедри загальної та практичної психології Кічук А.В., завідувачка кафедри технологічної освіти та природничих наук Федорова О.В.; завідувачка кафедри романо-германської філології та методики навчання іноземних мов Рябушко С.О. та ін.

До вітальних слів долучилися ректор ІДГУ проф. Кічук Я.В.; заступник директора з науково-педагогічної роботи Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» проф. Смірнова І.М.; науковий консультант, професор кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» Герганов Л.Д.; завідувач кафедри інженерних дисциплін, доцент Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» Тарасенко Т.В.

Щиро вітаємо Дімоглову О.В. з успішним передзахистом і бажаємо подальших професійних успіхів та натхнення в науковому пошуці

Пенькова С.Д., відповідальний секретар
разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій
на здобуття ступеня «доктор філософії»
зі спеціальності 011 Освітні,  педагогічні науки