конференцiя 2016

Ізмаїльський державний гуманітарний університет
«Придунайський центр громадських ініціатив»,
Факультет  управління, адміністрування та інформаційної  діяльності ІДГУ
Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ

запрошує

наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, студентів-дослідників запрошуємо взяти участь у роботі

ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

«Освітні інновації у вищих навчальних закладах:
проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій»

Мета конференції: Залучення науковців до обговорення актуальних проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій  в освітній практиці.

Робота конференції планується за такими напрямами:

 • Впровадження сучасних науково-педагогічних підходів та інноваційних технологій у навчальний процес;
 • Інформатизація освіти та інформаційно-освітній простір: управлінський і науково-методичний аспекти;
 • ІТ-компетентність і професійний розвиток педагога. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу;
 • Комп’ютерна діагностика навчальних досягнень студентів: проблеми та підходи до їх розв’язання.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Формат конференції:

        Конференція проводиться у заочній формі. Авторські матеріали розміщуються на web-ресурсах Ізмаїльського державного гуманітарного університету та «Придунайського центру громадських ініціатив». Пропонується обговорення результатів в on-line режимі (через форум наукової конференції).

Умови участі в роботі конференції:

Для участі в конференції необхідно до 1 квітня 2016 р(включно):

1. заповнити анкету учасника  конференції;

2. сплатити організаційний внесок та відправити SMS-підтвердження про оплату або скановану квитанцію про оплату;

3. надіслати оргкомітету  відповідно оформлені заявку та тези доповіді.на електронну адресу olgaivlieva0@mail.ru

Обговорення матеріалів конференції буде проведено з 2 квітня до 12 квітня 2016року на сайті http://idgu.edu.ua

Завершальну сесію планується провести в режимі онлайн-конференції 14 квітня 2016 р.

Оргвнесок – 70 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстка макету, редагування текстів). Скачати збірник можна буде через тиждень після закінчення роботи конференції за адресою http://pcoi.at.ua/index/0-5.

При необхідності паперовий варіант збірника тез конференції може бути надруковано за додаткову оплату.

ДОДАТКИ

Кошти перераховуються на:

Картку Приватбанку4149 4378 5774 6125(одержувач – Градинар Ганна Іванівна; призначення платежу – поповнення рахунку Градинар Ганни Іванівни); відправити SMS-підтвердження про оплату на моб. 0984090460; у повідомленні вказати прізвище учасника конференції.

Увага! Після того, як ми отримали від Вас тези, Ви обов’язково маєте отримати повідомлення-відповідь: «Ваші тези отримано та зараховано». Якщо така відповідь не надійшла через день після надсилання, обов’язково зателефонуйте в оргкомітет і повідомте про ситуацію.

 

Додаток А

Заявка учасника

ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

«Освітні інновації у вищих навчальних закладах:
проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій»

1.

Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________

2.

Науковий ступінь __________________________________________________

3.

Учене звання ______________________________________________________

4.

Місце роботи ______________________________________________________

5.

Посада ____________________________________________________________

6.

Адреса службова ___________________________________________________

7.

Адреса домашня ___________________________________________________

8.

Контактні телефони, ел. адреса _______________________________________

9.

Секція ____________________________________________________________

10.

Тема доповіді ______________________________________________________

11.

Дата заповнення заявки _____________________________________________

Додаток Б

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей повинні містити наукове обґрунтування актуальності заявленої теми, стислий виклад основної частини, висновки та перелік цитованих джерел.

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. Наприклад: Ткаченко Ю.М._Тези; Ткаченко Ю.М._Заявка.

 1. Обсяг тез – 3-7 сторінок формату сторінки А4, орієнтація книжкова.
 2. Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм.
 3. Шрифт – Times New Roman, кегель – 12.
 4. Міжрядковий інтервал – 1,5.
 5. Абзацний відступ – 1,25 см.
 6. Вирівнювання по ширині.
 7. Список літератури – не більше 5 джерел.
 8. Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей та їх наукові керівники.

 

Приклад оформлення матеріалів тез:

Супряга Р.О.

 студент 5 курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
(м. Ізмаїл, Україна)
Науковий керівник – доц. Сорока Л.М.

 

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

 

Текст текст текст…[2, с. 23-25]

Список літератури:

 1. Аузіна М.О, Голуб Г.Г., Возна А.М. Система комплексної діагностики знань студентів: Навч. пос. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2002.-С.5-6.

 

Приймаються матеріали, належним чином відредаговані та готові до публікації.

Контакти:

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ
Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
пр. Леніна, 9, к. 203
68600 м.Ізмаїл,
Одеська обл.
Україна

Контактний телефон
(кафедра математики, інформатики та інформаційноїдіяльності ІДГУ): (04841) 59452.

Координатор конференції:
доцент кафедри інформатики ІДГУ Івлієва Ольга Михайлівна
тел.: 0984090460;                                   e-mailolgaivlieva0@mail.ru

 

Оргкомітет конференції

Карташова Л.А.проф., докт. пед. наук, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту ПТО НАПН України
Лапінський В. В. –  канд. фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України.
Войтович І.С. докт. пед. наук, професор кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, Україна)
Кічук Я. В.– доктор пед. наук, професор, ректор ІДГУ.
Мізюк В. А. – канд. пед. наук, доцент,декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ.
Кожухар Ж.В. ‑ канд. пед. наук, зав. каф. математики, інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ
Смирнова І. М. – канд. пед. наук, доцент, докторант Інституту педагогіки НАПН України.
Івлієва О. М. – канд. пед. наук, доцент кафедри інформатики ІДГУ.