Кафедра історії та методики її навчання

Історія кафедри

Історична освіта в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті має давні традиції. Історичний факультет почав працювати з 1940 р. Під час румунської окупації краю (1941 – 1944 рр.) роботу Аккерманського учительського інституту було зупинено й відновлено лише у 1944 р. З 1946 р. почала діяти кафедра історії під керівництвом доцента Соловйова С. П. У 1950 р. історичний факультет було ліквідовано, поновлено підготовку істориків лише в 1991 р. У складі філологічного факультету було утворено кафедру історії України, яку очолювали проф. Тичина А. К. (1992 – 2011 рр.) та доц. Чорна Л. В. (2011 – 2015 рр.). Кафедра всесвітньої історії виникла у 1997 р. Посаду завідувача кафедри всесвітньої історії обіймали проф. Лебеденко О. М. (1997 – 2013 рр.), Циганенко Л. Ф. (2013 – 2014 рр.), доц. Церковна В. Г. (2015 р.).Впродовж 2001 – 2011 рр. в Ізмаїльському державному педагогічному інституті підготовку вчителів історії на денній та заочній формах навчання здійснював самостійний історичний факультет. У 2011 р. відбулось об’єднання історичного та філологічного факультетів у факультет української філології та історії, у складі якого плідно працювали обидві історичні кафедри. У 2015 р. шляхом об’єднання кафедри історії України і кафедри всесвітньої історії було утворено випускову кафедру української і всесвітньої історії та культури.За наказом № 99 Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 28 серпня 2020 р. кафедру української і всесвітньої історії та культури було реорганізовано, на її основі були утворені кафедра історії та методики її навчання та кафедра права і соціальної роботи.

Завідувач кафедри

Дроздов Віктор Володимирович
кандидат історичних наук, доцент

Абітурієнту