Кафедра права і соціальної роботи

Історія кафедри

Кафедру права і соціальної роботи було створено у 2020 році шляхом реорганізації кафедри української і всесвітньої історії та культури, а також кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури. Кафедра здійснює підготовку майбутніх фахівців зі спеціальностей: 081 Право (ОС «бакалавр»); 281 Публічне управління та адміністрування (ОС «бакалавр»); 231 Соціальна робота (ОС «бакалавр» та «магістр»). До складу кафедри входять: д.п.н., проф. Кічук Я. В., д.ю.н., проф. Оксінь В.Ю., к.ю.н., доц. Метіль А. С., к.п.н., доц. Замашкіна О. Д., к.п.н., доц. Фурдуй С. Б., к.ф.н., доц. Запорожченко О. В., к.ю.н., ст. викл. Іскров К. М., к.п.н. Рубан А. С., к.ю.н., ст. викл. Переверза І. М., к.ю.н., ст. викл. Арнаут А.Г. та викладачі: Маніта В. О., Перегняк І. В.,Омельченко А. М., Садова С. О. На даний момент кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Метіль А.С.

Завідувач кафедри

Метіль Анастасія Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент

Наше сьогодення

Діяльність кафедри направлена на дослідження соціально-правових,виховних та освітніх завдань. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах тощо. Викладачі мають наукові публікації у формі тез, доповідей, статей у провідних професійних виданнях України і зарубіжжя, виконують функції наукових керівників студентських наукових робіт, магістерських досліджень. На кафедрі також функціонують студентські наукові гуртки та проблемні групи.
Наукові інтереси викладачів кафедри права і соціальної роботи переважно пов’язані із дослідженням актуальних питань щодо регулювання появи і реалізації прав, свобод та інтересів людини і громадянина у різноманітних сферах суспільного життя. Також велика робота ведеться у сфері дослідження соціального розвитку молоді «Соціальна активність здоров’я збереження сучасної молоді».
29 квітня 2021 року на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету у рамках Проєкту «Youth engagement: citizens’ participation through enhanced social action skills and tools (Active Citizens)» («Залучення молоді»), що впроваджується Британською Радою в Україні за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні, кафедрою права і соціальної роботи  було відкрито юридичну клініку «Carpe diem» з метою підвищення правової свідомості населення.
Діяльність клініки сприяє підвищенню фахових компетентностей студентів спеціальності 081 Право та слугує базою практичної підготовки у сфері надання юридичних послуг.

Абітурієнту