Кафедра загальної та практичної психології

Історія кафедри

Кафедру загальної та практичної психології Ізмаїльського державного гуманітарного університету було створено у 2003 році, після реорганізації кафедри педагогіки і психології, яка була заснована ще в 1959 році.
Першим завідувачем кафедрою загальної та практичної психології був кандидат психологічних наук, доцент Велитченко Л. К., який згодом захистив докторську дисертацію та став автором багатьох наукових робіт із соціальної та педагогічної психології, психології мовленнєвої взаємодії. Також він підготував та видав навчальні посібники, у тому числі й 3-томний навчальний посібник для студентів-психологів. Крім наукової роботи, він ще пише вірші. Друкується у літературних журналах та альманахах.
Великій внесок у розвиток кафедри був зроблений наступними завідувачами – доцентами Сепчевою З.С. та Терещук Р.К., які організували роботу кафедри на відповідному науково-методичному рівні. Зараз кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент  Мазоха І. С.

Завідувач кафедри

Мазоха Інна Степанівна
кандидат психологічних наук, доцент

Наше сьогодення

Зараз на кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, що плідно займаються науковою та методичною роботою, постійно працюють над самовдосконаленням. Викладачі кафедри систематично беруть участь у наукових конференціях, тренінгах, вебінарах та науково-методичних семінарах, організують «круглі столи» з метою підвищення науково-методичного рівня та якості підготовки майбутніх фахівців. Викладачі систематично публікують результати своїх наукових досліджень у спеціалізованих фахових журналах, беруть участь у написанні колективних монографій (у т.ч. і за кордоном). У 2019 році кафедрою була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні ресурси особистості: соціально-психологічний зміст». Проведення всеукраїнських конференцій планується кафедрою кожного року. Головним завданням кафедри є підготовка здобувачів вищої освіти за ОС «бакалавр» та «магістр» з психології та викладання навчальних дисциплін з курсу психології на інших факультетах ІДГУ. Студентам надається повний об’єм теоретичних знань, практичних вмінь та навичок за програмою психологічних факультетів класичних університетів. Ці програми включають знання із загальної, вікової, педагогічної, експериментальної, соціальної, диференціальної, клінічної, юридичної та спеціальної психології. Також вивчається історія психології та психологія управління, психологія праці, психодіагностика, патопсихологія, основи психотерапії тощо. Студенти, що навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», мають змогу керувати власною освітньою траєкторією в стінах Ізмаїльского державного гуманітарного університету, обираючи за власним бажанням курси вільного вибору студента на кожному етапі навчання. Вибір здійснюється з-поміж дисциплін: «Арт-терапія», «Психологія здоров’я», «Психологія соціальної роботи», «Психологія іміджу», «Психологія лідерства», «Конфліктологія», «Основи глибинної психологія», «Психологія агресивності», «Діяльність служби телефону довіри», «Психологія стресу», «Візуальна психодіагностика» тощо.

Абітурієнту