Зустріч зі стейкхолдерами кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності

16.02.2022 відбулась зустріч членів кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю та адміністрації ІДГУ зі стейкхолдерами спеціальностей 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і аудит. Серед гостей були представники Одеського національного економічного університету д.е.н., професор, ректор ОНЕУ Ковальов А.І., к.е.н., доцент Бабій О.М., а також представник Ізмаїльської державної податкової інспекції Іорданов О.М.

Під час зустрічі було обговорено багато питань, які стосуються якості навчання здобувачів та напрямів подальшого співробітництва, а саме:

  • обмін досвідом у підготовці здобувачів спеціальностей 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і аудит;
  • підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу і наукових працівників;
  • обмін науковою та науково-методичною літературою, некомерційним програмним забезпеченням, проведення спільних наукових досліджень;
  • участь у розробці освітньо-професійних програм;
  • методичне та організаційне забезпечення відкритої освіти (дистанційне навчання);
  • проведення спільних наукових досліджень та обмін досвідом щодо організації науково-дослідної роботи;
  • академічна мобільність;
  • обмін досвідом роботи з питань впровадження наукових розробок у виробництво;
  • сприяння написанню та виданню спільних підручників, навчальних посібників, монографій, переклад літератури тощо.

Жвавий інтерес викликали напрацювання та досвід гостей стосовно написання стратегій розвитку територіальних громад Одеської області. Також зазначено конкурентні переваги нашого регіону та перспективи розвитку у післявоєнний час.

Отже, необхідно зазначити що такі зустрічі є вкрай необхідними та корисними при підготовці здобувачів вищої освіти. Адміністрація університету та члени кафедри УПТД дуже вдячні нашим стейкхолдерам за співробітництво та підтримку. Бажаємо всім миру, здоров’я та подальших нових творчих успіхів.

Матеріал підготовлено Метіль Т.К.,
к. е. н., доц., завідувачкой кафедри УПТД