Захистили, продемонстрували та довели!

Свою кваліфікацію та право називатися фахівцем «Соціальний працівник. Соціальний педагог»  24.01.2023 р. гідно захищали магістрантки-випускниці  кафедри права і соціальної роботи (спеціальність 231 Соціальна робота).

Щороку студенти обирають цікаві та актуальні теми наукових досліджень, й у тому числі  беруть активну участь в університетських та кафедральних конференціях. І це, без перебільшення, понад 5 публікацій та виступів у кожного.

Цього разу членів атестаційної комісії вразив вибір тем кваліфікаційних робіт: «Взаємозв’язок інтернет-комунікацій і соціальної поведінки молоді» (Червенкова І.К.) та  « Професійна орієнтація молоді як засіб її соціальної адаптації» (Челак Л.В.).

Доповіді захисниць магістерських проєктів супроводжувались ілюстративним матеріалом,  а також ґрунтовними відповідями на поставлені запитання. Наприклад: «У роботі представлено аналіз професій, які мають попит на ринку праці (на прикладі Одеської області). У своїй статті «Гендерні особливості професійного самовизначення учнівської молоді» (Переяслав-Хмельницький) ви розглядаєте вибір професій за ознакою статі. Розкажіть, будь ласка, про особливості вибору професії серед дівчат та хлопців, враховуючи умови гендерних стереотипів» або «Чи можна вважати інтернет-середовище інститутом соціалізації молоді?». Обґрунтовані відповіді довели, що випускниці є дуже обізнаними  в обраних темах дослідження і добре орієнтуються у професійних обов’язках.

Голова атестаційної комісії, доц. Замашкіна О.Д., відмітила на актуальності досліджуваних тем і зазначила, що авторські доробки магістрантів – випускників ІДГУ – є  важливими та корисними для фахівців-практиків.

Завідувачкою кафедри права і соціальної, доц. Метіль А.С. було звернено увагу комісії на те, що студентки вже працюють за фахом та мають численні доробки з виконаної роботи, які представлено фото- та відеозвітами. До того ж випускницями спеціальності 231 Соціальна робота проводиться активна профорієнтація за  місцем роботи щодо вступу до Ізмаїльського  державного гуманітарного університету.

Технічною підтримкою захисту  завдячуємо спеціалістам  факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності Герасимову Євгенію та Поволяшко Кирилові.

Викладач кафедри права і соціальної роботи, Рубан А.К