Запрошуємо до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Освітні інновації у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи»

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, СТУДЕНТІВ ІДГУ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Освітні інновації у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи» яка відбудеться 30 листопада 2021 року.

Мета конференції: згуртувати і підтримати українських та закордонних фахівців з метою формування професійної мережевої спільноти для обговорення актуальних проблем розвитку освіти і науки в сучасних умовах в Україні та за кордоном; обмін досвідом і науковими розробками; надання можливості, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології, презентувати свої розробки та новаторські ідеї з питань інноваційного розвитку освіти у світі; створити платформи для  обміну ідеями та педагогічним досвідом щодо викликів, проблем і перспектив розвитку сучасної вищої освіти.

До участі у конференції запрошуються: здобувачі вищої освіти, вчителі, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України та зарубіжжя.

Форма проведення: дистанційна (заочна/інтерактивна).

Офіційні мови конференції: українська, англійська, німецька, румунська, болгарська.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ ПЛАТФОРМ:

  1. Сучасні проблеми та перспективи розвитку природничо-математичної та технологічної освіти.
  2. Теоретичні і методичні підходи щодо забезпечення ефективної діяльності закладів освіти в умовах карантину.
  3. Теорія і практика інноваційної діяльності та їх впровадження в освітньому процесі.
  4. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів.
  5. Актуальні питання економіки, менеджменту та права в умовах сучасних викликів.

За результатами конференції всім учасникам будуть надіслані:

  • сертифікат про участь у заході (із зазначенням кількості годин/кредитів);
  • програма конференції;
  • електронна версія збірника наукових праць (тез доповідей) учасників.

Список всіх учасників конференції та збірник тез доповідей будуть опубліковані на сайті ІДГУ та інтернет-сторінці кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ.