Запорука вдалого професійного старту – успішне завершення навчання!

26 січня 2023 року випускники освітньої програми «Економіка  та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Ізмаїльського державного гуманітарного університету успішно пройшли захист кваліфікаційних робіт, який відбувся у режимі онлайн за допомогою сервісу Meet.

Екзаменаційну комісію № 2 у 2023 році представляли: голова екзаменаційної комісії – доцент, кандидат економічних наук Лариса Миколаївна Сорока; члени комісії – доцент, кандидат економічних наук Тетяна Константинівна Метіль; доцент, кандидат економічних наук Радіслава Іванівна Шевченко-Перепьолкіна; секретар – викладач Діна Вікторівна Євсєєва. Підсумкова атестація проходила в обстановці доброзичливості й взаєморозуміння з боку голови та членів комісії, що дозволило об’єктивно оцінити ступінь професійної підготовленості здобувачів, їх якість знань і умінь та сформованих компетентностей.

Всього до захисту було представлено п’ять кваліфікаційних робіт, які заздалегідь пройшли перевірку на академічну доброчесність. Здобувачі вищої освіти успішно виконали індивідуальний план та підійшли до завершального етапу – захисту кваліфікаційних робіт.

Випускники зуміли продемонструвати високий рівень своєї підготовки, уміння самостійно вести дослідницький пошук і вирішувати конкретні поставлені завдання. Тематика магістерських робіт є актуальною та відповідає реаліям сьогодення. А завдяки підтримці наукових керівників, роботи стали цікавішими і водночас науково довершеними.

Члени Екзаменаційної комісії високо оцінили результати наукових досліджень магістрів кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю та звернули увагу на публікаційну активність магістрантів у всеукраїнських збірниках та виступи на міжнародних конференціях.

На «відмінно» оцінені роботи Тетяни Мітєвої, Аліни Попазової ,  Олексія Запорожченко.

Колектив кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю від щирого серця вітає своїх випускників з успішним захистом кваліфікаційних робіт та здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Шановні випускники, ми вами пишаємося! Дякуємо за цікаві та виконані на високому рівні кваліфікаційні роботи. Бажаємо подальших наукових звершень, кар’єрного зростання та реалізації запланованих наукових цілей! Нехай знання, отримані в нашому університеті, стануть запорукою вагомих здобутків та допоможуть досягти омріяних вершин у професійній діяльності.

 Викладач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльностю Євсєєва Д.В.