Дущенко Ольга Сергіївна

Дущенко Ольга Сергіївна

Дущенко Ольга Сергіївна
кандидат педагогічних наук, старший  викладач 

Освіта: 

2016р. – закінчила аспірантуру Ізмаїльського державного гуманітарного університету за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»;

2012р. – закінчила Інститут фізики та математики Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю «Інформатика», здобула кваліфікацію «Інформатик, викладач інформатики»;

2011 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Інформатика», здобула кваліфікацію «Спеціаліст з педагогічної освіти, вчитель інформатики»;

2010 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за напрямом підготовки «Педагогічна освіта», здобула кваліфікацію «Бакалавр з педагогічної освіти, вчитель інформатики».

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Підвищення кваліфікації, стажування:

2020 р. – стажування в рамках онлайн-курсу «Основи Web UI розробки» (курс розроблений ГО «Прометеус»);

2020 р. – «Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика)» (курс розроблений ГО «Прометеус»).

Сфера наукових інтересів: інтернет-технології, підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності.

Основні публікації за останні 5 років:

Дущенко О. С. Формування компетентностей майбутніх учителів інформатики під час вивчення інтернет-технологій. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 21. Том 1. С. 215-220.

Duschenko O. S. Features of YouTube video service use in the education process. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2019. Вип. 4 (99). С. 95-106.

Дущенко О. С. Необхідність вивчення середовища програмування Scratch майбутніми вчителями інформатики. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 18. том 3. С. 35-41.

Дущенко О. С. Навчальна комп’ютерна практика майбутніх учителів інформатики: особливості організації. Педагогічний процес: теорія і практика. 2019. Вип. 3-4 (66-67). С. 90-95.

Дущенко О. С. Комп’ютерна залежність та інтернет-залежність: шляхи боротьби. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2019. № 2 (154). С. 3-7.

Дущенко О. С. Ключові компетентності вчителя інформатики: зб. наук. праць [Ізмаїльського державного гуманітарного університету] Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації. м. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 2. – С. 26-34.

Дущенко О. С. Застосування хмарних технологій в освітньому процесі: зб. наук. праць [Ізмаїльського державного гуманітарного університету] Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації. м. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. Вип. 1. С. 18-23.

Дущенко О. С. Веб-квест як технологія урізноманітнення освітнього процесу. Комп’ютер в школі та сім’ї. 2018.  №7 (151). С. 17-23.

Дущенко О. С. Огляд історії розвитку WEBЕ. Науковий журнал  ДВНЗ «Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка». Вип. 2 (16).: Тем. вип. «Фізико-математична освіта». 2018. С. 46-50.

Дущенко О. С. Готовності майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності: деякі результати експериментального дослідження: зб. наук. праць [Ізмаїльського державного гуманітарного університету]: Педагогічні науки». м. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. Вип. 36. С. 78 – 82.

Дущенко О. С. Майбутнє Інтернету та його вплив на освіту: зб. наук. праць [Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка] Вип. 7-8.: Тем. вип. Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. м. Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. С. 185 – 191.

Дущенко О. С. Викладання навчальної дисципліни «Інтернет-технології» у вищих навчальних закладах студентам спеціальності «Інформатика». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка.  Вип. № 1 (16). м. Мелітополь: Вид-во МДПУ, 2016. С. 258 – 268.

Дущенко О. С. Оновлення вищої освіти на ґрунті застосування сучасних інтернет-технологій: зб. наук. праць «Педагогіка вищої та середньої школи». Вип. 45. м. Кривий ріг: Вид-во: ТОВ НРП «Інтерсервіс», 2015. С.136 – 140.

Дущенко О. С. Готовність майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності. Науковий вісник ДВНЗ «Мелітопольський державний педагогічний університет». Серія: Педагогіка (наукове видання). Вип. № 1 (14). м. Мелітополь: Вид-во МДПУ, 2015. С. 327 – 333.

Нагороди та досягнення:

Відзнака університету за сумлінну творчу працю, наполегливість, високий рівень професіоналізму, активну організаторську і навчально-виховну роботу та з нагоди Дня працівник освіти (2018 р.).

Контакти:

Е-mail: olyanichi@gmail.com