Довгополик Катерина Анатоліївна

Довгополик Катерина Анатоліївна

Довгополик Катерина Анатоліївна,
викладач

Освіта:

2017 р. – закінчила Новобузький коледж Миколаївського аграрного університету за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» та отримала професійну кваліфікацію «Технік-будівельник».

2011 р. – закінчила Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», здобула кваліфікацію «Інженер з комп’ютерних систем та мереж».

2010 р. – закінчила Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія», здобула кваліфікацію «Бакалавр з комп’ютерної інженерії».

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Підвищення кваліфікації, стажування:

2020 р. – онлайн-курс від Coursera National Research Tomsk State University «Открытые образовательные ресурсы: шведский стол преподавателя»  (підтвердження: coursera.org/verify/PBY8FDSJMP4P);

2020 р. – міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) «Хмарні сервіси для онлайн-навчання (на прикладі платформи ZOOM)», м.Люблін, Польща, Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та Міжнародна фундація науковців та освітян;

2020 р. – підвищення кваліфікації в рамках навчального курсу «Система електронного навчання ЗВО на базі Moodle», Ізмаїльський державний гуманітарний університет (свідоцтво ПК 02125467/000084-20);

З 2019 року – аспірант кафедри загальної педагогіки та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Сфера наукових інтересів: інформатика, інформаційні технології, хмарні сервіси, SMART-комплекси.

Основні публікації за останні 5 років:

Irina Smirnova, Kateryna Dovhopolyk. The Relevance of Professional Use of Smart-Complexes in the Training Process of Future Labor and Technology Teachers. Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). Atlantis Press. Part of Springer Nature. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.041 (Scopus)

Dovhopolyk K., Smyrnova I. SMART-complex in the vocational training of a modern teacher. Professional Pedagogics/1(22)’2021, рр. 58-68 https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.58-68

Довгополик К., Певсе А., Смирнова І. Досвід Ізмаїльського державного гуманітарного університету в галузі впровадження освітніх інновацій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103). С.157-172

Довгополик К., Бражнікова А. Педагогічна стратегія використання хмарних сервісів в активізації інтересу учнів старшої школи до вивчення іноземних мов. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. Вип. 45. Серія «Педагогічні науки».2019. С.44-52

Довгополик К.А. SMART-комплекс як ефективний інструмент сучасного педагога. Теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогічної освіти в Україні: Матер. ІІ наук.-практ.конф.(4-5 вер. 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений». 2020. С.95-98

Контакти:

Е-mail: kattdov@gmail.com

ORCID ID 0000-0001-5636-5701