Грендач Тетяна Іванівна

Грендач Тетяна Іванівнавикладач

Грендач Тетяна Іванівна
викладач

Освіта:

2020 р. – закінчила Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», здобула кваліфікацію «Магістр педагогіки вищої школи, викладач закладів вищої освіти».

2017 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Психологія. Практична психологія», здобула кваліфікацію «Практичний психолог»;

2016 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Інформатика», здобула кваліфікацію «Вчитель інформатики»;

2006 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», здобула кваліфікацію «Вчитель трудового навчання, основ інформатики, креслення та безпеки життєдіяльності».

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Підвищення кваліфікації, стажування:

2020 р. – міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) «Хмарні сервіси для онлайн-навчання (на прикладі платформи ZOOM)» з 10 серпня по 17 серпня 2020 року, м.Люблін, Польща, Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та Міжнародна фундація науковців та освітян (сертифікат ES №0286/2020);

2020 р. – стажування в рамках онлайн-курсу «Основи веб-розробки HTML, CSS, JavaScript» (Курс розроблений Центром інноваційної освіти «Про.Світ» та студією онлайн-освіти EdEra за фінансової підтримки Посольства США в Україні);

2020 р. – стажування в рамках онлайн-курсу «Академічна доброчесність» (Курс розроблений Центром інноваційної освіти «Про.Світ» та студією онлайн-освіти EdEra за фінансової підтримки Посольства США в Україні);

2020 р. – стажування в рамках онлайн-курсу «Права людини в освітньому просторі» (Курс розроблений Центром інноваційної освіти «Про.Світ» та студією онлайн-освіти EdEra за фінансової підтримки Посольства США в Україні);

2020 р. – стажування в рамках онлайн-курсу «Освітні інструменти критичного мислення» (Автор курсу Сергій Терно, доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України, завідувач лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій Запорізького національного університету спільно з ГО «АПрометеус» );

2019 р. – підвищення кваліфікації в рамках навчального курсу «Система електронного навчання ЗВО на базі Moodle». Ізмаїльський державний гуманітарний університет (свідоцтво ПК 02125467/000039-19).

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології в освіті і навчання,використання комп’ютерних технологій у ДНЗ.

Основні публікації за останні 5 років:

Грендач Т.І. Система електронного документообігу як інструмент діяльності підприємства: 2019 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 17 жовтня: «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»., зб. наук.праць. 2019 р. м. Переяслав-Хмельницький. 2019.Вип. 54. С. 241-244.

Застосування спеціалізованих програми для ведення документообігу та їх переваги: 2019 рік: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф., 25 верес., 2019 р. Ізмаїл: РВВ ІДГУ. 2019. (Подано до друку).

Грендач Т.І. Системи документообігу як умова підвищення якості управління: 2019 рік: матеріали XІІ Всеукр. наук.-практ. конф.Інформаційні технології в професійній діяльності. 30 жовтня, 2019 р. Рівне: РВВ РДГУ, 2019. С. 100-101.

Грендач Т.І. Особливості підготовки майбутніх вчителів інформатики до візуалізації навчальної інформації в процесі професійної діяльності: 2019 рік: матеріалиX Міжнар. наук.-прак. конф., 7-8 листоп., 2019 р. Хмельницький: ХНУ, 2019.С. 25-29.

Грендач Т.І. Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних університетів: зб. наук. праць [Ізмаїльського державного гуманітарного університету]:Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації. м. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019.С. 25-26.

Грендач Т.І. Особливості методики ознайомлення дітей дошкільного віку з теорією множин: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.[Ізмаїльського державного гуманітарного університету]: м. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. С.11-15.

Кожухар Ж.В., Грендач Т.І. Візуализація даних засобами інтерактивного сервісу Padlet в дошкільному навчальному закладі: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.[Ізмаїльського державного гуманітарного університету]: м. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2016. С.47-52.

Нагороди та досягнення:

Подяка за плідну наукову діяльність, активну громадянську позицію, організацію й проведення студентських заходів, підготовку висококваліфікованих фахівців для міста й регіону та з нагоди Всеукраїнського дня науки (2020 р.);

Відзнака університету за сумлінну творчу працю, наполегливість, високий рівень професіоналізму, активну організаторську і навчально виховну роботу та з нагоди Дня працівника освіти (2018р.).

Контакти:

Е-mail: hrendachtetiana@gmail.com