Гостьова лекція на тему «Автоматизація проєктування бізнесу» к.е.н., доц. кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ Карпова В.А.

07.10.2022 на кафедрі  управління підприємницькою та туристичною діяльністю відбулась гостьова лекція к.е.н., доц. кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ Карпова Володимира Анатолійовича на тему «Автоматизація проєктування бізнесу» для студентів спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 076 Менеджмент за освітніми рівнями “бакалавр” та “магістр”.

Лектор зазначив, що будь-який керівник проєктної організації знає, що її успіх залежить від грамотного управління ресурсами. Необхідно однаково добре управляти фінансами, термінами, матеріальними й людськими ресурсами та знати конкретну мету кожного проєкту. Одній людині, навіть маючи помічників, важко проконтролювати й утримати у голові всі дані проєкту, особливо тоді, коли їх безліч і всі вони мають свою специфіку. В такому випадку, на допомогу приходить система для управління  проєктами – сучасний інструмент для автоматизації роботи будь-якої проєктної організації.

Також потрібно, зазначити, що процес бізнес-планування поєднує в собі творчий підхід та трудомісткі розрахункові операції, що часто повторюються. Таке поєднання необхідне під час створення картин бізнес-процесів, які відображаються у консолідованій фінансовій моделі підприємства. Істотно, що глибше вивчення проблеми (більше охоплення альтернатив) можливе тільки з автоматизації найбільш трудомістких розрахункових операцій. Побудова моделі підприємства допомагає з’ясувати складні та іноді явно невизначені фактори, пов’язані з прийняття рішень, у логічну цілісну систему, та дає змогу надалі провести детальний аналіз бізнес-процесів. Така модель дозволяє виявляти альтернативи для вирішення завдань, а також оцінити результати та визначити, які дані необхідно враховувати для оцінки наявних альтернатив. На сьогодні існує багато програмно-технічних комплексів для різних етапів реалізації інвестиційних проєктів, які дають змогу визначити економічну життєздатність проєкту та побудувати його фінансову модель. Широке практичне застосування в середньоціновій категорії ринку отримали програмні продукти управління проєктами Microsoft Project та Microsoft Project Expert компанії Microsoft. Програмний продукт Microsoft Project Expert створено для того, щоб допомогти менеджерові проєкту в розробці планів, розподілі ресурсів по завданнях, відстеженні прогресу й аналізу обсягів робіт. Програма дозволяє моделювати фінансово-економічну діяльність підприємства і розробляти бізнес-плани інвестиційних проєктів. Програмні продукти пакета Microsoft Office надають можливість не тільки зберігати та обчислювати, але й аналізувати та передбачати наслідки бізнес-діяльності.

Отже, лекція пройшла у дружній і теплій обстановці, відчувався зворотний зв’язок зі студентами, які активно брали участь в обговореннях питань та ставили лекторові додаткові питання. Отже, потрібно зазначити, що такі зустрічі є дуже корисними та необхідними для студентів різних спеціальностей кафедри, для практики написання наукових робіт та в процесі обміну досвідом.

Матеріал підготовлений завідувачкою кафедри
УПТД
, к.е.н., доц. Тетяною Метіль.