Віддзеркалення наукових досліджень12.12.2023

Дзеркальна дата 12.12.2023 року наповнилася визначною подією для ІДГУ – кафедрою математики,  інформатики та інформаційної діяльності ФУАІД проведено VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Освітні інновації у закладах освіти: проблеми та перспективи».

Модератором та спікером виступила Людмила ДРАГІЄВА – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, яка за технічної підтримки співголови оргкомітету Вікторії МАНІТИ, викладача кафедри права і соціальної роботи, почала у режимі онлайн конференцію з інтерактивну.

Відкрив конференцію ректор ІДГУ Ярослав КІЧУК, який привітав учасників конференції та наголосив на важливості проведення відповідного заходу та актуальності питань, які на ній підійматимуться.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась професор Ірина СМИРНОВА – заступник директора з науково-педагогічної роботи НУ «ОМА»; доцент Вікторія МІЗЮК – декан ФУАІД; доцент Людмила ДРАГІЄВА – завідувач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності; доцент Ольга ФЕДОРОВА – завідувач кафедри технологічної освіти та природничих наук та інші гості наукового заходу.

Конференція пройшла у формі пленарного засідання, на якому з дуже актуальними доповідями та повідомленнями виступили доктор педагогічних наук, професор Надія КІЧУК; кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія МІЗЮК; доктор технічних наук, професор Олена ДАКІ; кандидат педагогічних наук, доцент Андрій КОНОНЕНКО; кандидат юридичних наук, доцент Анастасія МЕТІЛЬ; доктор педагогічних наук, професор Ольга ФЕДІЙ.

Надія КІЧУК у своєму виступі торкнулась дуже актуального питання – сформованості у майбутнього фахівця науково-педагогічного стилю мислення, зумовленого інноваційними змінами, що відбуваються в суспільстві та освіті. Було визначено необхідність пошуку нових підходів до становлення у здобувачів вищої освіти професійного мислення, а також цілісної картини його формування.

Вікторія МІЗЮК звернула увагу на те, що сучасне суспільство дедалі більше набуває рис інформаційного, в якому головними продуктами виробництва є інформація і знання. Це вимагає нового рівня освіти й нових підходів до організації процесу навчання. Цікавою була репрезентація технологічних рішень LMS Moodle для інтерактивного навчання.

Андрій КОНОНЕНКО у своїй науковій доповіді «Професійна підготовка здобувачів коледжів, ЗП(ПТ)О: реалії війни» звернув увагу на виклики, результати та перспективи підготовки фахівців до діяльності у сучасному інформаційному освітньому середовищі. Дуже цікавим було дослідження щодо аналізу застосування SMART-технологій та готовності ЗП(ПТ)О до розроблення SMART-комплексів.

Олена ДАКІ порушила питання щодо захисту життя і здоров’я учасників освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій та поділилася ідеями організації безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану (на прикладі Дунайського інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій).

Про актуальні питання становлення четвертого покоління прав людини доповіла Анастасія МЕТІЛЬ. Надзвичайно цікавими були питання про сурогатне материнство, правове регулювання здійснення клонування, зміну статті в Україні та в зарубіжних державах, а також порівняльно-правове дослідження права на евтаназію в Україні та Європі.

Після пленарного засідання учасники конференції мали змогу представити свої наукові напрацювання на секційних засіданнях (всього працювало п’ять платформ). Зокрема, були представлені доповіді з актуальних питань теорії та практики інноваційної діяльності, теоретичні і методичні підходи щодо забезпечення ефективної діяльності закладів освіти в умовах змішаного навчання, розвитку природничо-математичної та технологічної освіти, економіки, менеджменту та права в умовах сьогодення.

Конференція об’єднала загалом майже 140 учасників з різних регіонів України, які були відмічені на інтерактивній карті учасників конференції.

Представлені різновекторні наукові доповіді учасників конференції підтвердили важливість проведення подібних заходів, які сприяють формуванню якісного фахівця в умовах викликів сьогодення. Конференція традиційно пройшла у дружній співпраці професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти.

Підсумовуючи зауважимо, проведена конференція стала платформою для обговорення інновації у закладах освіти, обміну ідеями серед представників наукової спільноти.

За результатами роботи конференції буде сформований збірник матеріалів.

Велику подяку хочемо висловити нашим Збройним силам України, які боронять нашу державу, аби ми мали змогу організовувати подібні заходи та підтримувати нашу державу на освітньому фронті.

завідувач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності к.пед.н., доц. Людмила ДРАГІЄВА