Вчена рада

Голова вченої ради

Заступник голови вченої ради

Секретар вченої ради факультету

Мізюк Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. декана факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Куліненко Лілія Борисівнадоктор філософських наук, професор кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Дущенко Ольга Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Члени вченої ради

Грендач Тетяна Іванівна – викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, заступник декана факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Воробйов Яків Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Федорова Ольга Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Драгієва Людмила Василівнакандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності,  голова ради з якості вищої освіти факультету

Метіль Тетяна Костянтинівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Герасимов Євгеній Сергійович– студент 3 курсу спеціальності: 014 Середня освіта предметної спеціальності: 014.09 Інформатика, голова студради факультету

Шевченко Марина Сергіївна– студентка 4 курсу спеціальності: 014 Середня освіта предметної спеціальності: 014.09 Інформатика, член студради факультету