«Актуальні питання економічного управління підприємствами різних галузей у сучасних реаліях»

17.11.23 у рамках ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науковий пошук студентів та аспірантів ХХІ ст.: сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук» відбулося засідання секції «Актуальні питання економічного управління підприємствами різних галузей у сучасних реаліях», модератором якої була завідувачка кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, к.е.н., доц. Метіль Т. К. До програми секції включено 29 доповідей  здобувачів вищої освіти як ІДГУ, так і інших закладів вищої освіти України, у тому числі Запорізького національного університету, Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Київського торгово-економічного університету.

На секції обговорювались нагальні проблеми управління та економічного розвитку підприємств різних галузей, зокрема питання: стимулювання персоналу, фінансові аспекти модернізації соціальної сфери, методика оцінювання маркетингової діяльності та стратегії формування конкурентних переваг сучасних підприємств, впровадження сучасних інформаційних технологій в галузі туризму, інновації та підприємництво як основа соціально-економічного розвитку держави, проблеми та перспективи розвитку сучасних підприємств, роль авіаперевезень в туристичній галузі, інвестиційна діяльність вітчизняних підприємств, роль малих підприємств в економіці України, результативність як індикатор забезпечення життєздатності підприємства та інші.

За результатами відкритого голосування були обрані переможці секції, а саме:

1 місце – Дубровіна Аміна «Особливості та перспективи розвитку сталого туризму в Україні» (науковий керівник – к.е.н., доц. Соловйова О.М.);

2 місце – Любіменко Ксенія «Методика вимірювання рівня бідності в Україні» (науковий керівник – к.е.н., доц. Сорока Л. М.);

3 місце – Похила Ірина «Переваги та перспективи впровадження сучасних інформаційних технологій в галузі туризму» (науковий керівник – к.е.н., доц. Соловйова О.М.).

Щиро вітаємо переможців та їх наукових керівників, а також висловлюємо вдячність всім учасникам конференції за високий рівень підготовки наукових доповідей та активну участь у студентській науковій конференції.

Матеріал підготувала
Мурашко І.С., к.е.н., доц. кафедри
управління підприємницькою та
туристичною діяльністю