Абросімов Євгеній Олександрович

Абросімов Є.О.

Абросімов Євгеній Олександрович викладач

Освіта:

2018 р. –  закінчив Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Менеджмент», здобув кваліфікацію «Магістр з менеджменту»;

2016 р. – закінчив Ізмаїльський державний гуманітарний університет за напрямом підготовки «Інформатика», здобув кваліфікацію «Бакалавр з інформатики, вчитель інформатики та математики».

Науковий ступінь, вчене звання, посада:  викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

 Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. – підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» (6 кредитів ЄКТС). Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна  (сертифікат № 0207-856 від 05.02.2021 р.);

2020 р. – міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Хмарні сервіси для онлайн-навчання на прикладі платформи Zoom» (ES №0598/2020 17.08.2020р. 1,5 ESTS);

2020 р. – підвищення кваліфікації в рамках навчального курсу «Система електронного навчання ЗВО на базі Moodle». Ізмаїльський державний гуманітарний університет (свідоцтво ПК 02125467/000066-19 29.07.20р);

2019 р. – стажування в рамках онлайн-курсу «Основи веб-розробки HTML, CSS, JavaScript»(Курс розроблений Центром інноваційної освіти «Про.Світ» та студією онлайн-освіти EdEra за фінансової підтримки Посольства США в Україні).

Сфера наукових інтересів: комп’ютерні мережі; мови програмування; 3D моделювання; впровадження інновацій  в освітній процес; адміністрування та впровадження дистанційної форми навчання у ЗВО.

Основні публікації за останні 5 років:

Євгеній Абросімов, Ольга Корсун. НОВІТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Матеріали V Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти» (12 березня 2021 року): Збірник тез / За заг. ред. д. екон. н., проф. Охріменка І.В. – Київ: ККІБП, 2021. – 187 с. (162-164).

Абросімов Є.О. МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання : матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2021. 136 с. (с.5-7)

Абросімов Є.О  РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В НАВЧАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE.  Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]: матеріали I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 27 листопада 2020 р.). Київ, 2020. 428 с. (с. 344-348).

Абросімов Є.О.  МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ  Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2020. 203 с. (с. 3-4)

Мізюк В.А.,  Абросімов Є.О. Вибір електронної платформи для створення інформаційно-освітнього середовища закладу загальної середньої освіти. Вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Педагогічні науки». Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. Вип. 45. С. 90-100.

Абросімов Є.О., Дмитрієва М.В. Формування ІКТ-компетенцій старшокласників при взаємодії школи і вищого навчального закладу. Комп’ютер у школі та сім’ї. Київ. 2019. С. 16-21.

Абросімов Є.О., Бабаян А. «Переваги і недоліки сервісу Google Drive, порівняння його з аналогами». Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.  Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47.  C. 325- 327.

Абросімов Є.О. Інноваційні технології при вивчені інформаційних технологій. Інформаційні технології в професійній діяльності:матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Рівне, 2019. С.107-108

Абросімов Є.Використання хмарних технологій в рамках дистанційного навчання студентів ЗВО. Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації: збірник наукових праць. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. Вип. 1.  С. 4-9.

Марина Дмитриева, Евгений Абросимов Moodle как средство оптимизации самостоятельной работы студентов. Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.  Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 35.  С. 243-245.

Абросімов Є.О., Дмитрієва М.В.Програмні рішення реалізації документообігу у закладах вищої освіти. Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали  ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція.  Рівне: РВВ РДГУ. 2018. С. 72-73.

Евгений Абросимов «Деловые игры» как один из методов инновационных технологий в обучении». Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 39. С. 186-188.

Абросімов Є.Технічні та функціональні можливості інтерактивної дошки.Освітні інновації у вищих навчальних закладах: проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій: збірник наукових праць за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. С. 4-9

Нагороди та досягнення:

Подяка викладачам, які прийняли участь в оцінюванні та захисті науково-дослідницьких робіт учнів району у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (2019 р.);

Подяка за бездоганну організацію та підготовку районної олімпіади з інформаційних технологій, співпрацю із закладами загальної середньої освіти Ізмаїльського району (2019 р.).

Контакти:

Е-mail: abrosimov_j@ukr.net

ORCID iD: 0000-0001-5331-2049